Instytut Techniki Budowlanej

Informacje

Status prawny

Instytut Techniki Budowlanej jest instytutem badawczym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Numer KRS: 0000 158785
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy.

Wytworzył/ła: 
Dorota Falińska
Data wytworzenia: 
27.10.2008 - 12:44
Opublikował/ła: 
Sylwester Oszako
Data publikacji: 
27.10.2008 - 14:55
Zmodyfikowano: 
03.01.2014 - 12:33

Statut Instytutu Techniki Budowlanej

Wytworzył/ła: 
Dorota Falińska
Data wytworzenia: 
29.10.2008 - 11:33
Opublikował/ła: 
Sylwester Oszako
Data publikacji: 
30.10.2008 - 13:47
Zmodyfikowano: 
30.10.2008 - 13:47

Zarządzenia Dyrektora Instytutu

Zarządzenia Dyrektora Instytutu są udostępniane na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Wytworzył/ła: 
Dorota Falińska
Data wytworzenia: 
23.10.2008 - 15:12
Opublikował/ła: 
Sylwester Oszako
Data publikacji: 
24.10.2008 - 08:52
Zmodyfikowano: 
08.11.2013 - 15:22

Struktura własnościowa

Forma własności: własność państwowych osób prawnych.

Wytworzył/ła: 
Dorota Falińska
Data wytworzenia: 
15.10.2008 - 12:26
Opublikował/ła: 
Sylwester Oszako
Data publikacji: 
16.10.2008 - 09:51
Zmodyfikowano: 
16.10.2008 - 09:51