Biuletyn Informacji Publicznej Instytut Techniki Budowlanej Przeczytaj artykuł "Status Prawny" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.itb.pl Mon, 22 Jul 2024 17:13:47 +0200 <![CDATA[Status Prawny]]> Instytut Techniki Budowlanej jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Numer KRS: 0000 158785
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

REGON: 000063650

NIP: 525 000 93 58

BDO: 000021645

 


]]>
https://bip.itb.pl/artykul/Status-Prawny Mon, 16 Aug 2021 09:33:49 +0200