Biuletyn Informacji Publicznej Instytut Techniki Budowlanej Przeczytaj artykuł "Słownik skrótów" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.itb.pl Wed, 19 Jun 2024 03:32:19 +0200 <![CDATA[Słownik skrótów]]> Aby ułatwić korzystanie ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Techniki Budowlanej, poniżej przedstawiamy słownik używanych skrótów:

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

ZLB – Zespół Laboratoriów Badawczych

ZKP – Zakładowa Kontrola Produkcji

KOT – krajowa ocena techniczna

KJOT – Krajowa Jednostka Oceny Technicznej

JOT – Jednostka Oceny Technicznej

ETA – europejska ocena techniczna

EOTA – Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej

CPR – Construction Product Regulation

UE – Unia Europejska

hEN - europejska norma zharmonizowana

COBRBI "Hydrobudowa" – Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa inżynieryjnego „Hydrobudowa”

COBRPEWB "Metalplast" – Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast”

COBRTI "Instal" – Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Sanitarnej „Instal”

PW – Politechnika Warszawska

AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza

PCA – Polskie Centrum Akredytacji

RODO – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej

NIP – Numer identyfikacji podatkowej

BDO – Baza Danych Odpadowych

]]>
https://bip.itb.pl/artykul/slownik-skrotow Thu, 28 Jul 2022 15:54:42 +0200