Rada Naukowa przeprowadza przewody doktorskie i nadaje stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Rada Naukowa ITB jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Zgodnie z posiadanymi przez ITB od 1967 r. uprawnieniami, Rada Naukowa przeprowadza przewody doktorskie i nadaje stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Rada Naukowa nadała stu dziesięciu osobom stopień naukowy doktora, w tym siedemdziesięciu jeden pracownikom ITB.

Wytworzył/ła: Dorota Falińska
Data utworzenia: 01-07-2019 14:49
Opublikował/ła: Dorota Falińska
Data opublikowania: 29-03-2017 00:00
Zmodyfikował/ła: Dorota Falińska
Data modyfikacji: 01-07-2019 14:49

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.