REJESTR ZMIAN

Strona Data modyfikacji Data publikacji Data utworzenia
Odnowienie subskrypcji i wsparcia dla oprogramowania Vmware. 2019-09-20 07:53 2019-09-12 00:00 2019-09-20 07:53
Dostawa stałej licencji oprogramowania do symulacji numerycznej z rocznym wsparciem technicznym 2019-09-19 13:44 2019-09-09 00:00 2019-09-19 13:44
Dostawa licencji oprogramowania Microsoft lub oprogramowania równoważnego 2019-09-19 13:43 2019-09-09 00:00 2019-09-19 13:43
PRAWO 2019-09-19 11:48 2016-06-21 00:00 2019-09-19 11:48
Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania wraz z instalacją 2019-09-19 09:59 2019-08-30 00:00 2019-09-19 09:59
Wykonanie systemu indywidualnych zabezpieczeń pracy na wysokości na stanowisku badawczym 2019-09-18 13:38 2019-09-12 00:00 2019-09-18 13:38
Wykonywanie pomocniczych prac fizycznych i biurowych 2019-09-18 11:18 2019-08-30 00:00 2019-09-18 11:18
Rozszerzenie licencji oprogramowania ANSYS Mechanical Premium do licencji ANSYS Mechanical Enterprise ze wsparciem technicznym oraz odnowienie wsparcia technicznego licencji ANSYS DesignerModeler. 2019-09-18 11:13 2019-09-04 00:00 2019-09-18 11:13
Dostawa systemu Firewall 2019-09-18 10:54 2019-09-18 00:00 2019-09-18 10:54
DOSTAWA I MONTAŻ Z URUCHOMIENIEM SUWNICY 5T WRAZ Z WYMIANĄ SZYN ZASILAJĄCYCH I REGULACJĄ TORÓW JEZDNYCH 2019-09-17 13:26 2019-05-21 00:00 2019-09-17 13:26
Dostawa licencji sieciowych Architecture Engineering & Construction (robot i AutoCad w różnych konfiguracjach) i masterów do obliczeń inżynierskich. 2019-09-17 12:23 2019-09-06 00:00 2019-09-17 12:23
Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do badania gradobicia, tj. odporności paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową 2019-09-17 10:33 2019-09-11 00:00 2019-09-17 10:33
KARIERA 2019-09-13 14:03 2016-06-10 00:00 2019-09-13 14:03
Specjalista inżynieryjno-techniczny nr ref. NZF/inż.ląd./inż.środ./3/IX/2019 2019-09-13 14:01 2019-09-13 00:00 2019-09-13 14:01
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019-09-12 07:33 2016-09-05 00:00 2019-09-12 07:33
KONKURSY OFERT 2019-09-12 07:33 2016-06-10 00:00 2019-09-12 07:33
Doposażenie urządzenia do badania kąta pochylenia metodą stopy obutej i bosej 2019-09-12 07:33 2019-09-11 00:00 2019-09-12 07:33
specjalista ds. informacyjno-sprawozdawczych DZ/1-2/VII/2019 2019-09-05 11:52 2019-07-23 00:00 2019-09-05 11:52
Dostawa, instalacja i uruchomienie wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego 2019-09-03 13:45 2019-07-15 00:00 2019-09-03 13:45
Zabudowa estakady suwnicy przemysłowej - część wyższa 2019-08-28 13:21 2019-04-11 00:00 2019-08-28 13:21
Remont pomieszczeń biurowych budynku A Instytutu techniki Budowlanej, Oddział Śląski w Katowicach al. W. Korfantego 191, 40-153 Katowice 2019-08-28 13:20 2019-04-25 00:00 2019-08-28 13:20
Budowa tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji 2019-08-28 13:19 2019-03-06 09:00 2019-08-28 13:19
Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej 2019-08-28 13:13 2019-03-20 00:00 2019-08-28 13:13
Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie 2019-08-28 12:35 2019-02-05 00:00 2019-08-28 12:35
KONTROLA ZARZĄDCZA 2019-08-16 08:31 2017-02-02 00:00 2019-08-16 08:31
INSTYTUT 2019-08-12 11:50 2016-06-21 00:00 2019-08-12 11:50
Dostawa, instalacja i uruchomienie maszyny wytrzymałościowej z napędem elektromechanicznym o maksymalnej obciążalności ±600kN 2019-08-08 09:12 2019-05-21 00:00 2019-08-08 09:12
Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej 2019-08-07 07:33 2019-06-27 00:00 2019-08-07 07:33
Wykonanie rysunków warsztatowych, opracowanie technologii wykonania i technologii montażu oraz wykonanie, dostawa, montaż na czas pomiarów, uczestnictwo w pomiarach, demontaż po pomiarach, ... 2019-08-02 14:45 2019-07-09 00:00 2019-08-02 14:45
Dostawa, instalacja i uruchomienie komory klimatycznej 2019-08-02 14:45 2019-07-15 00:00 2019-08-02 14:45
Dostawa rurek termoparowych. 2019-08-02 09:10 2019-05-16 00:00 2019-08-02 09:10
Wykonanie i dostawa belek stalowych do ram badawczych stanowisk badania odporności ogniowej. 2019-08-02 09:10 2019-04-11 00:00 2019-08-02 09:10
Wykonanie systemu indywidualnych zabezpieczeń pracy na wysokości na stanowisku badawczym 2019-08-02 09:07 2019-07-03 00:00 2019-08-02 09:07
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej 2019-07-31 11:49 2019-06-19 00:00 2019-07-31 11:49
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE 2019-07-26 14:45 2016-06-10 00:00 2019-07-26 14:45
Dostawa spektrometru XRF do badania grubości powłok 2019-07-26 14:45 2019-06-13 00:00 2019-07-26 14:45
Dostawa komory klimatycznej. 2019-07-25 14:26 2019-06-21 00:00 2019-07-25 14:26
Dostawa, instalacja i uruchomienie komory klimatycznej 2019-07-19 15:06 2019-06-14 00:00 2019-07-19 15:06
Dostawa, instalacja i uruchomienie komputera wraz z oprogramowaniem Bluehill Universal do maszyny Instron 5565 J4438 2019-07-19 15:01 2019-06-21 00:00 2019-07-19 15:01
ORGANIZACJA 2019-07-04 13:51 2016-06-21 00:00 2016-06-21 12:08
Zagospodarowanie części kondygnacji parteru budynku usługowo-biurowego (etap II realizacji inwestycji). 2019-07-03 10:23 2019-06-04 00:00 2019-07-03 10:23
Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego edometru (GDSAOS) 2019-07-03 09:52 2019-05-21 00:00 2019-07-03 09:52
Starszy specjalista ds. HR (personalnych) Nr ref. DP/1/IV/2019 2019-07-02 14:44 2019-04-01 00:00 2019-07-02 14:44
Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem zestawu do chromatografii cieczowej HPLC 2019-07-02 08:26 2019-05-20 00:00 2019-07-02 08:26
Rada Naukowa przeprowadza przewody doktorskie i nadaje stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport 2019-07-01 14:49 2017-03-29 00:00 2019-07-01 14:49
ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY ZDROWIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY ORAZ INNYCH USŁUG MEDYCZNYCH 2019-06-27 11:05 2019-03-08 00:00 2019-06-27 11:05
Klauzula RODO 2019-06-25 11:38 2019-06-25 00:00 2019-06-25 11:38
Specjalista w Zakładzie Certyfikacji nr ref. EC/2/III/2019 2019-06-19 14:45 2019-04-01 00:00 2019-06-19 14:45
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych. 2019-06-18 14:33 2019-04-25 00:00 2019-06-18 14:33
Dostawa i montaż wentylatorów osiowych wraz z osprzętem na potrzeby budowy tunelu aerodynamicznego 2019-06-18 14:15 2019-03-06 00:00 2019-06-18 14:15
Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania wraz z instalacją. 2019-06-14 09:50 2019-04-25 00:00 2019-06-14 09:50
Świadczenie usług pocztowych dla Instytutu Techniki Budowlanej 2019-06-14 09:49 2019-04-30 00:00 2019-06-14 09:49
główny specjalista ds. zamówień publicznych TO/1-1/VI/2019 2019-06-11 11:32 2019-06-10 00:00 2019-06-11 11:32
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Laboratorium Wzorcującym 2019-06-11 11:28 2016-07-10 00:00 2019-06-11 11:28
specjalista ds. technicznych i administracyjnych TA/ 4-3/VI/2019 2019-06-10 15:16 2019-06-10 00:00 2019-06-10 15:16
Zaprojektowanie i budowa stanowiska (komory) do badania właściwości wytrzymałościowo – funkcjonalnych ścian osłonowych. 2019-06-06 09:12 2019-04-26 00:00 2019-06-06 09:12
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019-05-30 14:03 2019-05-30 00:00 2019-05-30 14:03
Akredytacje 2019-05-24 15:11 2016-07-26 00:00 2019-05-24 15:11
Specjalista w obszarze ochrony przeciwpożarowej nr ref. EC/2/V/2019 2019-05-23 10:38 2019-05-22 00:00 2019-05-23 10:38
Specjalista w obszarze wyrobów ogólnobudowlanych z językiem rosyjskim nr ref. EC/3/V/2019 2019-05-23 10:37 2019-05-22 00:00 2019-05-23 10:37
Zagospodarowanie części kondygnacji parteru budynku usługowo-biurowego (etap II realizacji inwestycji) 2019-05-23 08:49 2019-04-10 00:00 2019-05-23 08:49
Specjalista ds. technicznych nr ref. OWT/3/V/19 2019-05-21 14:40 2019-05-21 00:00 2019-05-21 14:40
SPECJALISTA MS DYNAMICS AX 2009 2019-05-21 14:39 2016-07-31 00:00 2019-05-21 14:39
Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania wraz z instalacją. 2019-05-15 12:37 2019-03-14 00:00 2019-05-15 12:37
Specjalista ds. technicznych w Sekcji Technicznej Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu nr. ref. OWT/2/IV/19 2019-05-08 10:55 2019-04-09 00:00 2019-05-08 10:55
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Oceny Technicznej nr ref. EJ/3/V/2019 2019-05-07 14:30 2019-05-06 00:00 2019-05-07 14:30
Stala konserwacja, anprawy i przeglady gwarancyjne kopiarek czarno-bialych (25 szt.) i kolorowych (14 szt) 2019-04-24 12:32 2019-03-14 00:00 2019-04-24 12:32
Remont pomiesczeń biurowych budynku A Instytutu techniki budowlanej, Oddział Śląski w Katowicach Al. W. Korfantego 191, 40-153 Katowice 2019-04-23 14:13 2019-03-14 00:00 2019-04-23 14:13
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny Nr ref. NZF/wentylacja/2/IV/2019 2019-04-19 10:44 2019-04-19 00:00 2019-04-19 10:44
Ślusarz - spawacz –pracownik warsztatowy w Sekcji Technicznej Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu nr. ref. OWT/1/IV/19 2019-04-19 10:34 2019-04-09 00:00 2019-04-19 10:34
Świadczenie usługi wsparcia technicznego TECS w zakresie posiadanych licencji oprogramowania ANSYS. 2019-04-11 14:38 2019-03-13 00:00 2019-04-11 14:38
ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ 2019-04-09 11:35 2016-07-13 00:00 2019-04-09 11:35
Specjalista ds. technicznych w Dziale Techniczno-Administracyjnym TA/3/III/2019 2019-04-04 15:34 2019-02-28 00:00 2019-04-04 15:34
Zabudowa estakady suwnicy przemysłowej - część wyższa. 2019-03-29 12:35 2019-02-15 00:00 2019-03-29 12:35
TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW 2019-03-28 12:47 2016-07-25 00:00 2019-03-28 12:47
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Oceny Technicznej nr ref. EJ/1/II/2019 2019-03-27 11:12 2019-03-27 00:00 2019-03-27 11:12
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny nr ref. NZF/wentylacja/1/III/2019 2019-03-20 09:43 2019-03-20 00:00 2019-03-20 09:43
Frezer w Dziale Techniczno-Administracyjnym TA/1/I/2019 2019-03-18 13:28 2019-03-18 00:00 2019-03-18 13:28
Specjalista ds. informacyjno-sprawozdawczych DZ/2/III/2019 2019-03-18 13:25 2019-03-18 00:00 2019-03-18 13:25
Świadczenie usług pocztowych dla Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie 2019-03-11 12:34 2017-04-11 00:00 2019-03-11 12:34
Organizacja konferencji pod nazwą " 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Krynica 2017 " 2019-03-11 12:32 2017-02-03 00:00 2019-03-11 12:32
Świadczenie doradztwa prawnego dotyczącego Prawa zamówień publicznych na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej 2019-03-11 12:31 2017-05-18 00:00 2019-03-11 12:31
USŁUGI SPOŁECZNE 2019-03-08 13:49 2017-02-03 00:00 2019-03-08 13:49
Dostawa i montaż wentylatorów osiowych wraz z osprzętem na potrzeby budowy tunelu aerodynamicznego 2019-03-05 14:11 2019-01-18 00:00 2019-03-05 14:11
Budowa tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji 2019-03-05 14:10 2019-01-18 00:00 2019-03-05 14:10
Specjalista w Zakładzie Certyfikacji nr ref. EC/1/II/2019 2019-03-04 12:15 2019-02-01 00:00 2019-03-04 12:15
Specjalista inżynieryjno-techniczny NZM/inż.mat./1/II/2019 2019-02-26 09:08 2019-02-20 00:00 2019-02-26 09:08
Specjalista inżynieryjno-techniczny NZM/inż.ląd./2/II/2019 2019-02-26 09:07 2019-02-20 00:00 2019-02-26 09:07
Technik w Zakładzie Inżynierii Elementów Budowlanych NZE/2/II/2019 2019-02-18 13:29 2019-02-18 00:00 2019-02-18 13:29
Dostawa systemu sterowania siłownikami nastendowymi Instron. 2019-02-08 08:12 2018-12-19 00:00 2019-02-08 08:12
Specjalista inżynieryjno – techniczny w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu NZK/1/I/2019 2019-01-31 07:56 2019-01-29 00:00 2019-01-31 07:56
Archiwista w Dziale Techniczno-Administracyjnym TA/ 3/I/2019 2019-01-29 15:11 2019-01-25 00:00 2019-01-29 15:11
Świadczenie usług obejmujących bieżące konserwacje central telefonicznych typu SLICAN CCA 2720.4 ISDN oraz usuwanie awarii sieci telefonicznych w ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21. 2019-01-21 15:44 2018-12-21 00:00 2019-01-21 15:44
Specjalista ds. technicznych w Dziale Techniczno-Administracyjnym TA/2/I/2019 2019-01-17 11:03 2019-01-17 00:00 2019-01-17 11:03
pracownik kancelarii w Zespole ds. Koordynacji Zarządzania DZ /1/I/2019 2019-01-17 10:56 2019-01-14 00:00 2019-01-17 10:56
Frezer nr ref. TA/2/X/18 2019-01-17 10:55 2019-01-02 00:00 2019-01-17 10:55
Wykonanie wzmocnienia gruntu pod budynkiem biurowym na terenie Instytutu Techniki Budowlanejw Katowicach przy ul. Korfantego 191 2019-01-04 15:50 2018-11-09 00:00 2019-01-04 15:50
Sukcesywne dostawy oleju grzewczego lekkiego do Oddziału Wielkopolskiego ITB w Poznaniu 2019-01-04 15:49 2018-12-07 00:00 2019-01-04 15:49
Konserwacja, przeglady i naprawy urządzeń transportu bliskiego użytkowanych w OM ITB w Pionkach. 2019-01-04 15:49 2018-12-11 00:00 2019-01-04 15:49
Sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarczych 2019-01-04 15:46 2018-11-09 00:00 2019-01-04 15:46
Przeprowadzenie certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania wdrożonego w ITB 2019-01-03 11:59 2018-07-10 00:00 2019-01-03 11:59
Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem przystawki olfaktometrycznej z dodatkowym wyposażeniem: komputerem stacjonarnym, komputerem przenośnym oraz urządzeniem wielofunkcyjnym 2019-01-03 11:42 2018-10-29 00:00 2019-01-03 11:42
Remont instalacji elektrycznej w Laboratorium Mikrobiologicznym NZM w bud. D na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie 2019-01-03 11:42 2018-09-24 00:00 2019-01-03 11:42
Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych do pojazdów służbowych ITB 2019-01-03 11:41 2018-07-11 00:00 2019-01-03 11:41
Urządzenie do badania wodoszczelności powłok w rejonie przejść instalacyjnych zgodnie z ETAG-022-1 - załączniki A i F. 2019-01-03 11:41 2018-04-30 00:00 2019-01-03 11:41
Przeglqdy konserwacyjne i naprawy jezdniowych wózków podnośnikowych i platformowych użytkowanych na terenie ITB w Warszawie przy ul. Filtrowa 1 i ul. Ksawerow 21 2019-01-03 11:40 2018-05-07 00:00 2019-01-03 11:40
Dostawa komory klimatycznej do wytwarzania środowiska badawczego 2019-01-03 11:34 2018-09-11 00:00 2019-01-03 11:34
Wywóz odpadów stałych, odpadów surowcowych, materiałów pobadawczych, gruzu oraz odśnieżanie terenu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 oraz ul. Ksawerów 21. 2019-01-03 11:34 2018-06-25 00:00 2019-01-03 11:34
SPRZEDAŻ SEGMENTU BUDOWLANEGO (KONTENER-STRÓŻÓWKA) 2018-12-19 09:56 2018-11-19 12:40 2018-12-19 09:56
Sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach 2018-12-04 15:42 2018-10-15 00:00 2018-12-04 15:42
Świadczenie Usług Serwisowych i Usług Rozwojowych dla Systemu ChiliWorkflow w zakresie modułów posiadanych przez Zamawiającegoo 2018-12-04 15:42 2018-10-31 00:00 2018-12-04 15:42
robotnik gospodarczy/osoba sprzątająca nr ref. OW/rob/1/XI/2018 2018-12-03 15:02 2018-11-13 00:00 2018-12-03 15:02
Stanowiska naukowe w Instytucie Techniki Budowlanej 2018-11-30 10:09 2018-10-12 00:00 2018-11-30 10:09
specjalista ds. utrzymania ruchu nr. ref. TA/2/XI/18 2018-11-29 13:52 2018-11-29 00:00 2018-11-29 13:52
ślusarz-spawacz-pracownik warsztatowy nr ref. OWT/1/XI/18 2018-11-26 15:32 2018-11-26 00:00 2018-11-26 15:32
robotnik gospodarczy nr ref. TA/rob/1/XI/2018 2018-11-26 15:28 2018-11-26 00:00 2018-11-26 15:28
specjalista inżynieryjno-techniczny nr ref. NZF/akustyka/8/XI/2018 2018-11-23 13:27 2018-11-23 00:00 2018-11-23 13:27
Zaprojektowanie i wykonanie remontu posadzki w hali „Syrena” na terenie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ulicy Ksawerów 21 2018-11-21 15:31 2018-10-31 00:00 2018-11-21 15:31
Dostawa elementów do rozbudowy aparatu Taber do badania ścieralności. 2018-11-21 15:27 2018-10-05 00:00 2018-11-21 15:27
Zatrudnie osoby na stanowisko pielęgniarki/pielęgniaraza medycyny pracy w Poradni Pracowniczej w ITB. 2018-11-21 15:02 2018-11-09 00:00 2018-11-21 15:02
Dostawa zestawu czujników laserowych i linkowych do badań odporności ogniowej 2018-11-20 11:44 2018-11-08 00:00 2018-11-20 11:44
ZBĘDNE SKŁADNIKI MAJĄTKU 2018-11-19 13:21 2018-11-19 00:00 2018-11-19 13:21
OGŁOSZENIA 2018-11-19 11:58 2016-06-10 00:00 2018-11-19 11:58
Wynajem pomieszczeń na cele biurowe (nr 1) 2018-11-19 11:58 2016-04-01 08:00 2018-11-19 11:58
WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA CELE BIUROWE (nr 1) 2018-11-19 11:57 2018-11-19 11:56 2018-11-19 11:57
WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA CELE BIUROWE (NR 2, 3, 4) 2018-11-19 11:46 2018-11-19 11:46 2018-11-19 11:46
Wynajem pomieszczeń na cele biurowe (nr 2, 3, 4) 2018-11-19 11:45 2016-04-01 08:00 2018-11-19 11:45
Specjalista w Zakładzie Certyfikacji nr ref. EC/7/XI/2018 2018-11-16 15:06 2018-10-10 00:00 2018-11-16 15:06
Segment budowlany (kontener-stróżówka) 2018-11-16 15:03 2018-11-14 00:00 2018-11-16 15:03
Certyfikacja systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w ITB 2018-11-13 11:57 2016-07-26 00:00 2018-11-13 11:57
Dostawa zestawu czujników laserowych i linkowych do badań odporności ogniowej 2018-11-07 15:48 2018-10-17 00:00 2018-11-07 15:48
Dostawa mikroskopu metalograficznego i zestawu do przygotowywania zgładów. 2018-11-07 15:47 2018-10-05 00:00 2018-11-07 15:47
Dostawa wózka widłowego dla Instytutu Techniki Budowlanej 2018-11-07 15:45 2018-10-05 00:00 2018-11-07 15:45
Na stanowiska naukowe w Instytucie Techniki Budowlanej 2018-11-06 16:09 2018-11-06 16:10 2018-11-06 16:09
Dostawa 3 szt. wszechkierunkowego źródła dźwięku z przewodem 2018-11-06 12:07 2018-10-11 00:00 2018-11-06 12:07
Wykonanie układów sterowania do obsługi urządzeń do badania trwałśsci okien i okuć, uruchomienie urządzeń. 2018-11-06 12:07 2018-10-08 00:00 2018-11-06 12:07
Dostawa zestawu do badań trójosiowego ściskania 2018-10-23 15:20 2018-09-06 00:00 2018-10-23 15:20
Dostawa zestawu aparatury (3 komplety) do badania przyczepności wyrobów do łączenia konstrukcyjnego 2018-10-23 11:41 2018-09-06 00:00 2018-10-23 11:41
Prenumerata i dostawa czasopism zagranicznych z roku 2019 na potrzeby ITB 2018-10-23 11:39 2018-09-06 00:00 2018-10-23 11:39
Zestaw do badania emisji metodą komorową 2018-10-23 11:34 2018-09-25 00:00 2018-10-23 11:34
Specjalista inżynieryjno-techniczny nr ref. NZM/inż./4/X/2018 2018-10-22 15:12 2018-10-17 00:00 2018-10-22 15:12
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek 2018-10-19 13:04 2018-06-19 00:00 2018-10-19 13:04
INSTRUKCJA SERWISU 2018-10-12 09:55 2016-07-25 00:00 2018-10-12 09:55
Asystent w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu 2018-10-12 09:14 2018-03-22 00:00 2018-10-12 09:14
Dostawa i uruchomienie instalacji wzorcowania przepływu powietrza 2018-10-05 16:35 2018-08-30 00:00 2018-10-05 16:35
Sprzedaż nieruchomości ITB w Poznaniu / ARCHIWUM 2018-09-20 14:35 2016-07-25 00:00 2018-09-20 14:35
Starszy specjalista ds. projektów badawczych nr. ref. RK/2/IX/2018 2018-09-14 13:48 2018-09-04 00:00 2018-09-14 13:48
Wywóz nieczystości stałych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 2018-09-12 15:49 2018-07-13 00:00 2018-09-12 15:49
Specjalista w Zakładzie Fizyki Cieplnej Akustyki i Środowiska nr ref. NZF/inż.ląd.środ./7/VIII/2018 2018-09-12 10:14 2018-08-31 00:00 2018-09-12 10:14
Przeprowadzenie certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania wdrożonego w ITB 2018-09-06 11:20 2018-07-23 00:00 2018-09-06 11:20
Starszy specjalista ds. HR nr. ref. DP/1/IX/2018 2018-09-04 15:29 2018-09-04 00:00 2018-09-04 15:29
Dostawa samochodu 8-osobowego (7+1) na potrzeby Instytutu Techniki Budowlanej 2018-08-31 13:21 2018-08-03 00:00 2018-08-31 13:21
Sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparewego typu K dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach 2018-08-28 13:50 2018-07-13 00:00 2018-08-28 13:50
Samodzielny księgowy/Samodzielna księgowa nr ref. GK/1/VIII/2018 2018-08-28 11:48 2018-08-28 00:00 2018-08-28 11:48
Dostawa i montaż komory klimatycznej do badań cieplno-wilgotnościowych 2018-08-13 13:45 2018-06-15 00:00 2018-08-13 13:45
Specjalista w obsłudze i administracji nr ref .DZ/4/VIII/18 2018-08-01 16:26 2018-08-01 00:00 2018-08-01 16:26
Specjalista inżynieryjno-techniczny nr ref. NZF/6/VIII/2018 2018-08-01 16:24 2018-08-01 00:00 2018-08-01 16:24
Specjalista ds. administracji nr ref. EC/3/VI/2018 2018-08-01 14:23 2018-06-15 00:00 2018-08-01 14:23
Administrator systemu MS Dynamics AX 2009 nr ref. IT/2/VIII/2018 2018-08-01 14:23 2018-08-01 00:00 2018-08-01 14:23
Rezerwacja, zakup i dostarczanie biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych, promowych. 2018-07-27 13:33 2018-04-04 00:00 2018-07-27 13:33
Recepcjonista/Recepcjonistka w Dziale Techniczno-Administracyjnym 2018-07-18 12:22 2017-09-14 00:00 2018-07-18 12:22
Sukcesywne dostawy papieru wielofunkcyjnego do drukarek komputerowych i urzadzeń kopiujacych typu ksero. 2018-07-11 14:59 2018-04-23 00:00 2018-07-11 14:59
Wykonywanie robót remontowych w latach 2018-2019 obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace budowlane w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21 2018-07-11 14:14 2018-05-22 14:00 2018-07-11 14:14
Specjalista do spraw BHP i P.Poż. nr ref. BHP/1/VI/2018 2018-07-11 12:51 2018-06-22 00:00 2018-07-11 12:51
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny nr ref. NZF/ 5/VI/2018 2018-06-19 16:18 2018-06-19 00:00 2018-06-19 16:18
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny nr ref. NZP/ 5/VI/2018 2018-06-12 13:29 2018-06-12 00:00 2018-06-12 13:29
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Badań Ogniowych nr ref. NZP/1/I/18 2018-06-12 13:20 2018-02-05 00:00 2018-06-12 13:20
Robotnik gospodarczy nr ref. TA/1/VI/18 2018-06-11 08:37 2018-06-11 00:00 2018-06-11 08:37
Specjalista inżynieryjno-techniczny nr ref. NZM/inż./3/VI/2018 2018-06-08 10:21 2018-06-08 00:00 2018-06-08 10:21
Budowa hali stalowej - zabudowy estakady suwnicy przemysłowej. 2018-06-07 14:31 2018-04-04 00:00 2018-06-07 14:31
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny nr ref. NZF/inż.chem./4/VI/2018 2018-06-07 08:51 2018-06-07 00:00 2018-06-07 08:51
Informatyk - specjalista MS Dynamics AX 2009 2018-06-05 14:15 2017-10-17 00:00 2018-06-05 14:15
Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania wraz z instalacją 2018-05-23 15:38 2018-02-28 00:00 2018-05-23 15:38
Świadczenie usługi wsparcia technicznego TECS w zakresie posiadanych licencji oprogramowania ANSYS. 2018-05-16 13:30 2018-04-06 00:00 2018-05-16 13:30
Specjalista w obsłudze i administracji (pracownik obsługujący Biuro Rady Naukowej) nr ref. DZ/2/IV/18 2018-04-27 13:13 2018-04-17 00:00 2018-04-27 13:13
Specjalista w Zakładzie Certyfikacji nr ref. EC/2/IV/2018 2018-04-27 13:11 2018-04-27 00:00 2018-04-27 13:11
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska nr ref. NZF/inż./3/IV/2018 2018-04-19 15:35 2018-04-19 00:00 2018-04-19 15:35
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska nr ref. NZF/akustyka/1/III/2018 2018-04-19 15:35 2018-03-15 00:00 2018-04-19 15:35
specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska w zakresie chemii 2018-04-19 15:31 2017-03-17 00:00 2018-04-19 15:31
specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska w zakresie akustyki 2018-04-19 15:30 2017-05-30 00:00 2018-04-19 15:30
Dostawa komory klimatycznej do badania odporności wyrobów budowlanych 2018-04-19 15:25 2018-02-23 00:00 2018-04-19 15:25
Specjalista w obsłudze i administracji (pracownik Kancelarii) nr ref. DZ/1/IV/18 2018-04-12 11:45 2018-04-12 00:00 2018-04-12 11:45
Wykonywanie usług i drobnych robót elektrycznych oraz towarzyszących pomiarów instalacji elektrycznej na terenie ITB w Warszawie. 2018-04-06 15:59 2018-03-05 00:00 2018-04-06 15:59
Stała konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne kopiarek czarno-białych i kolorowych 2018-04-06 15:58 2018-03-02 15:30 2018-04-06 15:58
Technik nr ref. NZP/4/IV/2018 2018-04-03 14:16 2018-04-03 00:00 2018-04-03 14:16
Technik nr ref. NZE/tech./5/III/2018 2018-04-03 12:06 2018-03-26 00:00 2018-04-03 12:06
pracownik fizyczny (robotnik) do obsługi technicznej w Oddziale Mazowieckim w Pionkach 2018-04-03 11:06 2017-11-07 00:00 2018-04-03 11:06
pracownik fizyczny (robotnik) do prac porządkowych w Oddziale Mazowieckim w Pionkach 2018-04-03 11:05 2017-11-07 00:00 2018-04-03 11:05
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Badań Ogniowych nr ref. NZP/inż./1/I/18 2018-04-03 11:03 2018-03-25 00:00 2018-04-03 11:03
Pracownik sekretariatu w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu nr ref. NZK/1/III/18 2018-03-29 10:07 2018-03-29 00:00 2018-03-29 10:07
Dostawa systemu kopii zapasowych 2018-03-27 14:57 2018-02-21 00:00 2018-03-27 14:57
Ubezpieczenie Instytutu Techniki Budowlanej 2018-03-27 12:26 2018-03-01 13:00 2018-03-27 12:26
Specjalista inżynieryjno-techniczny nr ref.NZE/OW/inż.bud./mech./8/III/18 2018-03-26 12:39 2018-03-26 00:00 2018-03-26 12:39
Specjalista inżynieryjno-techniczny nr ref.NZE/WA/inż.bud./mech./7/III/18 2018-03-26 12:36 2018-03-26 00:00 2018-03-26 12:36
Specjalista inżynieryjno-techniczny nr ref.NZE/OW/inż.san./6/III/18 2018-03-26 12:35 2018-03-26 00:00 2018-03-26 12:35
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska 2018-03-26 12:30 2016-10-25 00:00 2018-03-26 12:30
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska 2018-03-26 12:30 2016-10-25 00:00 2018-03-26 12:30
Technik nr ref. NZM/1/II/2018 2018-03-26 12:17 2018-02-20 00:00 2018-03-26 12:17
Asystent w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska 2018-03-22 15:08 2017-09-20 00:00 2018-03-22 15:08
Specjalista w obsłudze i administracji nr ref. RK/1/III/2018 2018-03-21 09:56 2018-03-21 00:00 2018-03-21 09:56
Dostawa stałych licencji oprogramowania ANSYS HPC Pack i ANSYS Academic Research HPC Workgroup 256 z TECS 2018-03-15 10:08 2018-02-08 00:00 2018-03-15 10:08
Dostawa mikroskopu optycznego do światła przechodzącego z systemem polaryzacji, fluorescencji i cyfrowej dokumentacji zgodnego z wymaganiami normy NT BUILD 361. 2018-03-08 11:00 2017-12-12 00:00 2018-03-08 11:00
Utrzymanie sprawnosci technicznej sprzetu komputerowego w ITB 2018-03-08 11:00 2018-02-09 00:00 2018-03-08 11:00
Konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach ITB w Warszawie przy ul. Filtrowa 1 i ul. Ksawerów 21 2018-03-08 10:59 2018-01-18 00:00 2018-03-08 10:59
Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej 2018-03-08 10:54 2016-12-07 11:30 2018-03-08 10:54
Wywóz nieczystości stałych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu OM ITB w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 2018-03-08 10:53 2017-06-21 00:00 2018-03-08 10:53
Dostawa stanowiska do pomiarów oporu cieplnego przegród budowlanych. 2018-03-08 10:52 2017-07-24 00:00 2018-03-08 10:52
Wykonywanie pomocniczych prac fizycznych i biurowych 2018-03-08 10:49 2017-07-19 00:00 2018-03-08 10:49
Dostawa stacji roboczej z monitorem i licencji oprogramowania ANSYS HPC z TECS 2018-03-08 10:49 2017-07-19 00:00 2018-03-08 10:49
Dostawa i montaż wentylatorów osiowych wraz z osprzętem na potrzeby budowy tunelu aerodynamicznego 2018-03-08 10:49 2017-07-19 00:00 2018-03-08 10:49
Sukcesywne dostawy środków czystości i artykułow gospodarczych 2018-03-08 10:48 2017-07-18 00:00 2018-03-08 10:48
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych 2018-03-08 10:48 2017-06-30 00:00 2018-03-08 10:48
Sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach 2018-03-08 10:48 2017-05-26 15:00 2018-03-08 10:48
Wywóz odpadów stałych, odpadów surowcowych, materiałów pobadawczych, gruzu oraz odśnieżanie terenu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 oraz ul. Ksawerów 21 2018-03-08 10:47 2017-05-15 12:00 2018-03-08 10:47
Sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach. 2018-03-08 10:47 2017-04-14 00:00 2018-03-08 10:47
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urzadzen wielofunkcyjnych i kserokopiarek 2018-03-08 10:47 2017-03-10 12:50 2018-03-08 10:47
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz z instalacją i drukarek 2018-03-08 10:46 2017-03-07 14:00 2018-03-08 10:46
Dostawa i uruchomienie maszyny wytrzymałościowej o napędzie elektrycznym 50 kN w klasie 0,5. 2018-03-08 10:17 2017-12-13 00:00 2018-03-08 10:17
Dostawa klastra HPC do analiz numerycznych 2018-03-08 10:16 2017-12-12 00:00 2018-03-08 10:16
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej. 2018-03-08 10:16 2017-11-06 00:00 2018-03-08 10:16
Dostawa i montaż tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji 2018-03-08 10:15 2017-07-20 00:00 2018-03-08 10:15
Pracownik sekretariatu w Zakładzie Badań Ogniowych nr ref. NZP/2/I/18 2018-02-26 11:51 2018-02-06 00:00 2018-02-26 11:51
specjalista w obsłudze i administracji 2018-02-26 11:48 2017-10-04 00:00 2018-02-26 11:48
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych nr ref. NZM/inż./2/II/2018 2018-02-20 11:23 2018-02-20 00:00 2018-02-20 11:23
Specjalista inżynieryjno-techniczny 2018-02-20 10:42 2017-09-14 00:00 2018-02-20 10:42
SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY W ZAKŁADZIE INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NR REF/NZM/2/X/2017 2018-02-20 10:41 2017-10-16 00:00 2018-02-20 10:41
specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Inżynierii Elementów Budowlanych 2018-02-20 10:37 2017-07-18 00:00 2018-02-20 10:37
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych 2018-02-20 10:35 2016-09-07 00:00 2018-02-20 10:35
Technik nr ref. NZE/tech./1/I/2018 2018-02-20 09:49 2017-02-14 00:00 2018-02-20 09:49
Doradca Dyrektora nr ref. DD/1/I/2018 2018-02-20 09:35 2018-02-20 00:00 2018-02-20 09:35
Doradca Dyrektora nr ref. DD/1/I/2018 2018-02-20 09:32 2018-02-08 00:00 2018-02-20 09:32
Technik w Zakładzie Materiałów Budowlanych nr ref. NZM/1/II/2018 2018-02-20 09:23 2018-01-02 00:00 2018-02-20 09:23
Technik nr ref. NZM/1/II/2018 2018-02-20 09:07 2018-01-02 00:00 2018-02-20 09:07
Koncepcja projektowa budowy stanowiska (komory) do badania właściwości wytrzymałościowo-funkcjonalnych ścian osłonowych 2018-02-09 14:49 2017-01-16 00:00 2018-02-09 14:49
Stała konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne kopiarek czarno-białych (34 sztuk) i kolorowych (11 szt zaznaczone kolorem) 2018-02-09 14:49 2017-01-31 15:25 2018-02-09 14:49
Urządzenie do badania przemieszczeń i siły 2018-02-09 14:49 2017-02-10 10:00 2018-02-09 14:49
Przedłużenie usługi TECS dotyczące zakresu licencji oprogramowania ANSYS na okres jednego roku. 2018-02-09 14:49 2017-03-15 15:15 2018-02-09 14:49
Dostawa komory solnej 2018-02-09 14:48 2017-03-27 13:00 2018-02-09 14:48
Dostawa 1 szt stanowiska tzw. "sztuczny sportowiec" do pomiaru redukcji siły oraz ugięcia pionowego nawierzchni sportowych zewnętrznych i wewnętrznych 2018-02-09 14:48 2017-03-24 14:00 2018-02-09 14:48
KO modernizacja suwnicy 5t w hali OTWR w Warszawie 2018-02-09 14:48 2017-03-23 12:00 2018-02-09 14:48
Dostawa i uruchomienie komory do badań mrozoodporności pokryć dachowych 2018-02-09 14:47 2017-07-13 00:00 2018-02-09 14:47
Sporządzenie dokumentacji techniczno-ekonomicznej naprawy instalacji technologicznej oczyszczalni spalin w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach. 2018-02-09 14:47 2017-08-11 00:00 2018-02-09 14:47
Prenumerata i dostawa czasopism zagranicznych z roku 2018 na potrzeby ITB 2018-02-09 14:47 2017-09-08 00:00 2018-02-09 14:47
Dostawa komory klimatycznej do ekspozycji próbek 2018-02-09 14:47 2017-09-13 00:00 2018-02-09 14:47
Konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych, nawilżających, osuszających w obiektach ITB w Warszawie. 2018-02-09 14:46 2017-09-19 00:00 2018-02-09 14:46
Odnowienie subskrypcji i wsparcia dla oprogramowania Vmware 2018-02-09 14:46 2017-09-21 00:00 2018-02-09 14:46
Kontrola okresowa i badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21 2018-02-09 14:46 2017-09-22 00:00 2018-02-09 14:46
Kontrola okresowa i badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach ITB w Katowicach. 2018-02-09 14:46 2017-10-24 00:00 2018-02-09 14:46
Dostawa stanowiska do badania szczelności i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych. 2018-02-09 14:45 2017-10-25 00:00 2018-02-09 14:45
Dostawa i uruchomienie komory klimatycznej do przygotowania próbek z klejów poliuretanowych 2018-02-09 14:45 2017-10-31 00:00 2018-02-09 14:45
Świadczenie uslug obejmujących bieżące konserwacje central telefonicznych typu SLICAN CCA 2720.4 ISDN oraz usuwanie awarii sieci telefonicznych w ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 2018-02-09 14:45 2017-11-29 00:00 2018-02-09 14:45
Sukcesywne dostawy oleju grzewczego lekkiego do OW ITB w Poznaniu. 2018-02-09 14:44 2017-11-30 00:00 2018-02-09 14:44
Technik w Laboratorium Badań Ogniowych nr ref. 3/I/2018 2018-02-07 16:32 2018-02-07 00:00 2018-02-07 16:32
Specjalista do spraw zakupów nr ref. TZ/1/I/2018 2018-01-31 10:28 2018-01-17 00:00 2018-01-31 10:28
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny 2018-01-17 14:46 2017-11-22 00:00 2018-01-17 14:46
GŁÓWNY SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY 2018-01-17 14:44 2016-12-05 00:00 2018-01-17 14:44
Specjalista inżynieryjno-techniczny 2018-01-17 14:42 2017-07-14 00:00 2018-01-17 14:42
Specjalista inżynieryjno-techniczny 2018-01-17 14:42 2017-07-12 00:00 2018-01-17 14:42
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Oceny Technicznej w zakresie : Budownictwo EJ/2/I/2018 2018-01-04 11:24 2018-01-04 00:00 2018-01-04 11:24
specjalista inż.-tech. w Zakładzie Oceny Technicznej w zakresie wentylacji, ogrzewnictwa i/lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków EJ/1/I/2018 2018-01-04 11:16 2018-01-04 00:00 2018-01-04 11:16
Pracownik administracyjno-biurowy w Zakładzie Oceny Technicznej 2018-01-04 11:12 2017-09-25 00:00 2018-01-04 11:12
Frezer w Dziale Techniczno-Administracyjnym nr ref. TA/1/XII/2017 2017-12-22 09:24 2017-12-22 00:00 2017-12-22 09:24
Specjalista inżynieryjno-techniczny 2017-12-05 12:03 2017-05-30 00:00 2017-12-05 12:03
Radca prawny 2017-10-24 13:09 2017-09-26 00:00 2017-10-24 13:09
Administrator IT 2017-10-17 12:13 2017-10-17 00:00 2017-10-17 12:13
Specjalista w Zakładzie Certyfikacji 2017-10-16 10:40 2017-10-16 00:00 2017-10-16 10:40
Adiunkt w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki - Filia w Oddziale Śląskim w Katowicach 2017-10-04 09:59 2017-09-07 00:00 2017-10-04 09:59
Adiunkt w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska 2017-10-03 12:58 2017-09-20 00:00 2017-10-03 12:58
Adiunkt w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska 2017-10-03 12:57 2017-09-20 00:00 2017-10-03 12:57
specjalista inżynieryjno-techniczny w Laboratorium Wzorcującym 2017-09-15 16:22 2017-08-30 00:00 2017-09-15 16:22
specjalista inżynieryjno-techniczny/Kierownik Laboratorium Wzorcującego 2017-09-15 16:21 2017-08-30 00:00 2017-09-15 16:21
Frezer w Dziale Techniczno-Administracyjnym 2017-09-14 15:19 2017-09-14 00:00 2017-09-14 15:19
Dostawa artykułów reklamowych dla ITB w Warszawie 2017-08-22 09:55 2017-06-30 15:00 2017-08-22 09:55
Zastępca kierownika Działu Techniczno-Administracyjnego 2017-08-18 13:20 2016-08-19 00:00 2017-08-18 13:20
specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki w Katowicach 2017-08-18 13:20 2017-05-15 00:00 2017-08-18 13:20
specjalista inżynieryjno-techniczny - Kierownik Laboratorium Wzorcującego 2017-08-18 13:20 2017-04-28 00:00 2017-08-18 13:20
specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska w zakresie fizyki cieplnej 2017-08-18 13:20 2017-05-30 00:00 2017-08-18 13:20
specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki 2017-08-18 13:20 2017-01-24 00:00 2017-08-18 13:20
Asystent w Zakładzie Inżynierii Elementów Budowlanych 2017-08-18 13:20 2017-08-04 00:00 2017-08-18 13:20
ELEKTRYK - KONSERWATOR 2017-08-18 13:20 2016-12-12 00:00 2017-08-18 13:20
Konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych, nawilżających i osuszających w obiektach ITB 2017-08-07 14:35 2014-07-11 16:54 2017-08-07 14:35
Wykonywanie usług i drobnych robót elektrycznych oraz towarzyszących pomiarów instalacji elektrycznej na terenie ITB w Warszawie 2017-08-07 14:34 2015-08-04 14:05 2017-08-07 14:34
Stała konserwacja, przeglady gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne kopiarek czarno-białych i kolorowych 2017-08-07 14:33 2014-05-28 15:00 2017-08-07 14:33
Dostawa kontrolera ciśnienia i objętości o ciśnieniu roboczym 3 MPa 2017-08-07 14:32 2014-07-01 14:45 2017-08-07 14:32
Projekty, skład komputerowy i przygotowanie do druku 2017-08-02 12:18 2013-06-20 14:37 2017-08-02 12:18
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na uruchomieniu dwóch suwnic wraz z ich dostawą oraz przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy 2017-07-07 14:21 2011-12-09 14:28 2017-07-07 14:21
Dostawa agregatu hydraulicznego na potrzeby ITB w Warszawie. 2017-07-07 14:20 2011-10-21 11:54 2017-07-07 14:20
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. 2017-07-07 14:20 2011-10-07 14:01 2017-07-07 14:20
Wykonanie robót budowlanych w formule „ zaprojektuj i zbuduj” polegających na przeprowadzeniu remontu i modernizacji estakady i zainstalowanej na niej suwnicy 12,5 T 2017-07-07 14:20 2011-09-13 13:08 2017-07-07 14:20
Dostawa konsolidometru Rowe-Bardena na potrzeby Instytutu Techniki Budowlanej 2017-07-07 14:20 2011-07-26 14:40 2017-07-07 14:20
Wykonanie robót budowlanych w formule „ zaprojektuj i zbuduj” 2017-07-07 14:20 2011-07-26 14:31 2017-07-07 14:20
Dostawa, montaż i uruchomienie komory klimatyzacyjnej do klimatyzowania próbek. 2017-07-07 14:19 2011-07-25 13:44 2017-07-07 14:19
Świadczenie usług obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach ITB w warszawie przy ul.Filtrowej 1 i Ksawerów 21 2017-07-07 14:19 2011-07-07 17:27 2017-07-07 14:19
1)Wymiana okien elewacji zachodniej-bud.C, 2)Naprawa pokrycia dachowego -bud.C1,K kompleksu budynków ITB Al.Korfantego 191 w Katowicach 2017-07-07 14:19 2011-07-07 17:13 2017-07-07 14:19
Przeniesienie, wykonanie i uruchomienie trzech stanowisk badawczych „SBI”, „Room Corner” i „Kable” w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach 2017-07-07 14:19 2011-06-14 13:58 2017-07-07 14:19
Dostawa, montaż i uruchomienie komory klimatyzacyjnej do klimatyzowania próbek 2017-07-07 14:19 2011-06-14 13:05 2017-07-07 14:19
Dostawa i uruchomienie aparatu płytowego z osłoniętą płytą grzejną 2017-07-07 14:19 2011-06-06 09:27 2017-07-07 14:19
Konserwację, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych, nawilżających i osuszających w obiektach ITB w Warszawie 2017-07-07 14:19 2011-05-24 08:42 2017-07-07 14:19
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem i utrzymaniem w ramach realizacji projektu - Rozwój infrastruktury informatycznej 2017-07-07 14:19 2011-05-12 15:30 2017-07-07 14:19
Wykonywanie prac pomocniczych na stanowiskach badawczych w Zakładzie Akustyki oraz usług transportowych na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie. 2017-07-07 14:18 2011-05-10 12:53 2017-07-07 14:18
Dostawę i uruchomienie transportera platformowego na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach wraz ze szkoleniem pracowników 2017-07-07 14:18 2011-05-02 14:35 2017-07-07 14:18
Dostawa ładowarki obrotowej teleskopowej na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach wraz ze szkoleniem pracowników 2017-07-07 14:18 2011-05-02 13:01 2017-07-07 14:18
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla Wielkopolskiego Oddziału ITB w Poznaniu. 2017-07-07 14:18 2011-04-29 09:56 2017-07-07 14:18
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na uruchomieniu dwóch suwnic wraz z ich dostawą oraz przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy 2017-07-07 14:18 2011-04-20 12:17 2017-07-07 14:18
Remont budynku H-ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie.2)Termomodernizacja w budynku H-projekt realizowany w ramach RPOWM 2007-2013(RPO WM) pn."Termomodernizacja kompleksu budynków ITB ul.Ksawerów 21". 2017-07-07 14:18 2011-04-08 14:23 2017-07-07 14:18
Dostawa ładowarki obrotowej teleskopowej na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach wraz ze szkoleniem pracowników. 2017-07-07 14:18 2011-04-01 12:51 2017-07-07 14:18
„Dostawa i uruchomienie transportera platformowego na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach wraz ze szkoleniem pracowników”. 2017-07-07 14:18 2011-03-24 15:14 2017-07-07 14:18
OCHRONA FIZYCZNA , MONITORING TERENU i OBIEKTÓW INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ POŁOŻONYCH W WARSZAWIE UL. FILTROWA 1 ORAZ KSAWERÓW 21 2017-07-07 14:17 2011-03-11 10:24 2017-07-07 14:17
Ochrona fizyczna terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 2017-07-07 14:17 2011-03-09 16:03 2017-07-07 14:17
Usługi informatyczne w zakresie opracowania oprogramowania użytkowego wspomagającego procesy projektowania elementów i rozwiązań konstrukcyjnych oraz programów obliczeniowych 2017-07-07 14:17 2011-03-02 13:54 2017-07-07 14:17
Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu za-rządzania w Instytucie Techniki Budowlanej w ramach realizacji projektu - Rozwój in-frastruktury informatycznej 2017-07-07 14:17 2011-02-25 11:21 2017-07-07 14:17
Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej. 2017-07-07 14:17 2011-02-14 12:54 2017-07-07 14:17
Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu za-rządzania w Instytucie Techniki Budowlanej w ramach realizacji projektu - Rozwój in-frastruktury informatycznej 2017-07-07 14:17 2011-02-11 15:20 2017-07-07 14:17
Sukcesywne dostawy papieru wielofunkcyjnego do drukarek komputerowych i urzadzeń kopiujących typu ksero. 2017-07-07 14:17 2011-01-11 11:40 2017-07-07 14:17
Dostarczenie usługi utrzymania i rozwoju aplikacji dedykowanych do wsparcia bieżącej działalności Zakładu Certyfikacji oraz Zakładu Aprobat Technicznych ITB. 2017-07-07 14:16 2011-01-05 18:42 2017-07-07 14:16
Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej. 2017-07-07 14:16 2011-12-29 10:40 2017-07-07 14:16
Prenumerata i dostawa czasopism zagranicznych z roku 2012 i 2013 na potrzeby ITB. 2017-07-07 14:16 2011-10-21 15:58 2017-07-07 14:16
Dostawa mebli biurowych. 2017-07-07 14:16 2011-10-19 14:07 2017-07-07 14:16
Dostawa środków czystości i rekawic roboczych. 2017-07-07 14:15 2011-09-08 12:10 2017-07-07 14:15
Wykonywanie pomocniczych prac fizycznych i biurowych. 2017-07-07 14:15 2011-05-26 13:50 2017-07-07 14:15
Druk materiałów reklamowych i okładek. 2017-07-07 14:15 2011-03-25 12:34 2017-07-07 14:15
Dostawa mebli biurowych i kuchennych. 2017-07-07 14:00 2010-12-13 15:46 2017-07-07 14:00
Sukcesywne dostawy materiałow eksploatacyjnych do drukarek, komputerów, kserografów i bindownic. 2017-07-07 14:00 2010-09-22 15:45 2017-07-07 14:00
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej , ochronnej,obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej. 2017-07-07 14:00 2010-07-12 11:21 2017-07-07 14:00
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych - 2010 2017-07-07 14:00 2010-06-17 14:05 2017-07-07 14:00
Sukcesywne dostawy środków czystości i rękawic roboczych. 2017-07-07 14:00 2010-06-17 13:59 2017-07-07 14:00
Kompleksowe Sprzątanie pomieszczeń w budynkach ITB i terenu posesji położonej w Katowicach przy Al. Korfantego 191. 2017-07-07 13:59 2010-06-07 15:25 2017-07-07 13:59
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek. 2017-07-07 13:59 2010-04-28 18:35 2017-07-07 13:59
Ochrona fizyczna terenu, obiektów i pomieszczeń ITB położonych w Katowicach przy Al. Korfantego 191. 2017-07-07 13:59 2010-04-28 18:20 2017-07-07 13:59
Ochrona fizyczna terenu i obiektów ITB połozonych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2. 2017-07-07 13:59 2010-04-01 09:16 2017-07-07 13:59
w ramach projektu "Rozwój infrastruktury informatycznej - zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki" oraz asysta techniczna i zarządcza w projekcie" 2017-07-07 13:59 2009-05-15 15:02 2017-07-07 13:59
Wywóz nieczystości stałych, odpadów komunalno-bytowych, materiałów pobadawczych, gruzu oraz odśnieżanie terenu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 oraz ul. Ksawerów 21 2017-07-07 13:50 2010-12-29 12:23 2017-07-07 13:50
Remont sanitariatów - pion C w Budynku Głównym Instytutu Techniki Budowlanej ul.Filtrowa 1 w Warszawie 2017-07-07 13:49 2010-12-07 16:58 2017-07-07 13:49
Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej 2017-07-07 13:49 2010-12-07 10:53 2017-07-07 13:49
Dostawa i uruchomienie komory klimatycznej 2017-07-07 13:49 2010-11-09 12:19 2017-07-07 13:49
Wymiana okien w elewacji wschodniej w budynku C Instytutu Techniki Budowlanej Al. W. Korfantego 191 w Katowicach. 2017-07-07 13:49 2010-10-29 15:14 2017-07-07 13:49
Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. 2017-07-07 13:48 2010-10-07 10:27 2017-07-07 13:48
Dostawa i uruchomienie stanowiska do pomiarów progu zadziałania czujek płomieni zgodnie z nrmą PN EN 54-10 2017-07-07 13:48 2010-09-27 12:57 2017-07-07 13:48
Dostawa i uruchomienie komory klimatycznej. 2017-07-07 13:48 2010-09-16 13:22 2017-07-07 13:48
Dostawa i uruchomienie stanowiska do pomiarów progu zadziałania czujek płomieni zgodnie z normą PN EN 54-10 2017-07-07 13:48 2010-08-27 14:11 2017-07-07 13:48
Dostawa 4 laptopów i 2 licencji AutoCAD 2017-07-07 13:48 2010-08-27 13:30 2017-07-07 13:48
Wymiana stolarki oikiennej w budynku C w ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie. 2017-07-07 13:48 2010-08-09 14:03 2017-07-07 13:48
Remont instalacji centralnego ogrzewania w ITB ul. Filtrowa 1 w Warszawie. 2017-07-07 13:48 2010-08-06 15:24 2017-07-07 13:48
Dostawę małogabarytowej wiertnicy gąsienicowej wraz z zasilaniem na potrzeby ITB w Warszawie. 2017-07-07 13:48 2010-07-26 10:10 2017-07-07 13:48
Remont odwodnienia dachu w budynku E Instytutu Techniki Budowlanej A.W.Korfantego 191 w Katowicach 2017-07-07 13:47 2010-07-23 15:13 2017-07-07 13:47
Dostawa i uruchomienie trójkanałowej sondy statycznej CPTU. 2017-07-07 13:47 2010-07-08 15:34 2017-07-07 13:47
Remont sanitariatów - pion B w Budynku Głównym Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 w Warszawie 2017-07-07 13:47 2010-07-07 14:31 2017-07-07 13:47
Świadczenie usług obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej1 i Ksawerów 21. 2017-07-07 13:47 2010-07-01 14:43 2017-07-07 13:47
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją 2017-07-07 13:47 2016-09-28 10:25 2017-07-07 13:47
Remont pieca do badań odporności ogniowej elementów budowlanych poziomych. 2017-07-07 13:45 2010-06-28 16:58 2017-07-07 13:45
Dostawa i uruchomienie trójkanałowej sondy statycznej CPTU. 2017-07-07 13:45 2010-06-28 16:42 2017-07-07 13:45
Wykonanie remontu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku K ITB Al. W. Korfantego 191 w Katowicach. 2017-07-07 13:45 2010-06-15 13:43 2017-07-07 13:45
Dostawa i uruchomienie analizatora termograwimetrycznego. 2017-07-07 13:45 2010-06-02 15:52 2017-07-07 13:45
Modernizacja maszyn wytrzymałościowych AMSLER 500T i 1000T 2017-07-07 13:45 2010-06-02 14:15 2017-07-07 13:45
Modernizacja maszyny wytrzymałościowej INSTRON 4204 2017-07-07 13:45 2010-06-02 13:27 2017-07-07 13:45
Utrzymanie sprawności technicznej oraz naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych. 2017-07-07 13:44 2010-05-27 10:33 2017-07-07 13:44
Dostawa, montaż i uruchomienie 3 klimatyzatorów ściennych inwerterowych typu Split. 2017-07-07 13:44 2010-05-21 15:34 2017-07-07 13:44
Wykonanie linii zasilających UPS napięcia gwarantowanego w obiektach Instytutu Techniki Budowlanej ul.Ksawerów 21 w Warszawie. 2017-07-07 13:43 2010-04-13 15:52 2017-07-07 13:43
Dostawa elektrycznego wózka widłowego o udźwigu 2500 kg i wysokości podnoszenia 4000 mm. 2017-07-07 13:43 2010-04-13 15:22 2017-07-07 13:43
Sukcesywne dostawy oleju napędowego - 2010 2017-07-07 13:42 2010-03-15 15:36 2017-07-07 13:42
Remont pomieszczeń serwerowni wraz z przebudową infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Techniki Budowlanej (Warszawa, Katowice, Poznań) 2017-07-07 13:42 2010-03-15 12:44 2017-07-07 13:42
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz cyfryzacja zasobów (wydawnictw, publikacji i produktów ITB) w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego 2017-07-07 13:42 2010-02-19 10:03 2017-07-07 13:42
„Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej w ramach realizacji projektu - Rozwój infrastruktury informatycznej 2017-07-07 13:42 2009-12-23 13:25 2017-07-07 13:42
Dostawa stanowisk badawczych na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 - stanowiska F1 i F3. 2017-07-07 13:42 2009-12-14 10:06 2017-07-07 13:42
Dostawa oscyloskopu cyfrowego o paśmie 2.5GHz 2017-07-07 13:42 2009-11-25 12:17 2017-07-07 13:42
Dostawa dylatometru sejsmicznego Marchettiego 2017-07-07 13:42 2009-11-13 12:11 2017-07-07 13:42
Dostawa frezarki uniwersalnej 2017-07-07 13:41 2009-11-03 15:21 2017-07-07 13:41
Zaprojektowanie, dostawa, instalacja, uruchomienie systemu pomiarowo-rejestrującego do badań odporności ogniowej 2017-07-07 13:41 2009-10-12 14:56 2017-07-07 13:41
Dostawa kalibratora drgań 2017-07-07 13:41 2009-10-12 12:38 2017-07-07 13:41
Uruchomienie i utrzymanie szerokopasmowych łączy transmisji danych w ramach realizacji projektu - Rozwój infrastruktury informatycznej 2017-07-07 13:41 2009-09-25 16:42 2017-07-07 13:41
Dostawa samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3.5 tony typu furgon 2017-07-07 13:41 2009-09-23 13:49 2017-07-07 13:41
Dostawa hydraulicznego siłownika badawczego o sile +/- 100 kN z tensometrycznym pomiarem siły wraz z uruchomieniem i szkoleniem pracowników 2017-07-07 13:40 2009-09-23 11:09 2017-07-07 13:40
Dostawa aparatu płytowego do badania przewodności cieplnej wraz z uruchomieniem i szkoleniem pracowników 2017-07-07 13:40 2009-09-04 09:20 2017-07-07 13:40
Świadczenie usług obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul.Filtrowej 1 i Ksawerow 21 2017-07-07 13:40 2009-08-20 15:32 2017-07-07 13:40
Dostawa zestawu do pomiarów drgań konstrukcji wraz z uruchomieniem i szkoleniem pracowników 2017-07-07 13:40 2009-07-24 13:16 2017-07-07 13:40
Dostawa komory do badania mrozoodporności wyrobów budowlanych 2017-07-07 13:40 2009-07-23 10:22 2017-07-07 13:40
Wymiana okien w budynku Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Techniki Budowlanej - Poznań, ul. Smardzewska 27 II Etap 2017-07-07 13:40 2009-07-16 12:34 2017-07-07 13:40
Dostawa kamery termograficznej 2017-07-07 13:40 2009-07-16 11:16 2017-07-07 13:40
Część III Moduł rozszerzający analizator Nor-140, Część IV - Moduły do mostka tensometrycznego MGCplus 2017-07-07 13:40 2009-07-16 10:43 2017-07-07 13:40
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku Laboratorium Badań Ogniowych wraz z odcinkami ziemnymi i stacją redukcyjno-pomiarową w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2. 2017-07-07 13:39 2009-07-16 09:03 2017-07-07 13:39
Komora do badań wytrzymałości na oddziaływanie korozji SO2 2017-07-07 13:39 2009-07-14 13:43 2017-07-07 13:39
Dostawa i instalacja zestawu do badania obciążenia od gruntu dla zespołu złącza rur preizolowanych wg normy PN-EN 489:2009 2017-07-07 13:39 2009-07-13 12:50 2017-07-07 13:39
Wykonywanie prac pomocniczych na stanowiskach badawczych w Zakładzie Akustyki oraz usług transportowych na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie 2017-07-07 13:39 2009-05-22 10:12 2017-07-07 13:39
Rozbiórki budynków w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 - 2009 r. 2017-07-07 13:39 2009-05-18 19:21 2017-07-07 13:39
Budowa Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 2017-07-07 13:39 2009-02-27 15:49 2017-07-07 13:39
Ubezpieczenie Instytutu Techniki Budowlanej 2009 2017-07-07 13:38 2009-02-18 14:15 2017-07-07 13:38
Ubezpieczenie Instytutu Techniki Budowlanej 2017-07-07 13:38 2009-02-17 18:28 2017-07-07 13:38
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla ITB – Oddział Wielkopolski 2017-07-07 13:37 2009-02-06 11:10 2017-07-07 13:37
Dostawa artykułów reklamowych dla ITB w Warszawie 2017-06-23 10:46 2017-05-19 15:15 2017-06-23 10:46
BAZY ITB 2017-06-09 11:21 2016-07-25 00:00 2017-06-09 11:21
Europejska Jednostka Notyfikowana 2017-03-29 13:40 2016-07-26 00:00 2017-03-29 13:40
Dostawa skanera/detektora struktury betonowej do badań konstrukcji betonowych/żelbetonowych in situ. 2017-03-15 15:52 2016-10-27 00:00 2017-03-15 15:52
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej i koordynacja nadzorów branżowych podczas realizacji inwestycji hali badawczej 2017-03-15 15:52 2016-10-31 00:00 2017-03-15 15:52
Dostawa modeli badawczych 9 systemów podłog sportowych na ruszcie drewnianym wraz zich montażem w laboratorium oraz utylizacją 2017-03-15 15:52 2016-11-04 00:00 2017-03-15 15:52
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej i koordynacja nadzorów branzowych podczas realizacjiinwestycji pn. Przebudowa hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie" 2017-03-15 15:52 2016-11-07 10:00 2017-03-15 15:52
Przedłużenie i migracja 500 licencji EES suite na 3 lata 2017-03-15 15:52 2016-11-16 00:00 2017-03-15 15:52
Sukcesywne dostawy i rozładunek oleju grzewczego (opałowego) lekkiego do OW ITB w Poznaniu. 2017-03-15 15:51 2016-11-17 00:00 2017-03-15 15:51
System akwyzycji w 100% kompatybilny z posiadanym systemem MGCplus wraz z oprogramowaniem 2017-03-15 15:51 2016-11-29 10:00 2017-03-15 15:51
Koncepcja projektowa budowy stanowiska (komory) do badania właściwości wytrzymałościowo-funkcjoinalnych ścian osłonowych 2017-03-15 15:51 2016-11-29 11:00 2017-03-15 15:51
Konserwacja urządzeń transportu bliskiego w OM ITB w Pionkach. 2017-03-15 15:51 2016-11-30 12:00 2017-03-15 15:51
Wykonywanie usług i drobnych robót elektrycznych na terenie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21, w okresie XII 2016 – XII 2017 2017-03-15 15:51 2016-12-09 14:26 2017-03-15 15:51
Umowa zlecenie na porządkowanie i sprzątanie po badaniach stanowisk piecowych w ITB w Pionkach. 2017-03-15 15:51 2016-12-20 11:45 2017-03-15 15:51
MAPA SERWISU 2017-02-02 12:12 2016-08-05 00:00 2016-08-05 06:35
REDAKCJA PORTALU 2017-02-02 12:12 2016-07-26 00:00 2017-02-02 12:12
Dostawa urządzenia do badania ścian osłonowych „śmigło” zgodnie z normą PN-EN 13050 w zakresie laboratoryjnego natrysku wody pod ciśnieniem dynamicznym powietrza 2017-01-04 14:46 2016-04-22 13:41 2017-01-04 14:46
Budowa hali badawczej pod tunel aerodynamiczny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 2017-01-04 14:46 2016-05-17 14:55 2017-01-04 14:46
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją 2017-01-04 14:45 2016-06-28 15:05 2017-01-04 14:45
Dostawa drukarek 2017-01-04 14:45 2016-06-28 15:26 2017-01-04 14:45
Dostawa drukarek 2017-01-04 14:43 2016-09-28 11:18 2017-01-04 14:43
Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych do pojazdów służbowych ITB 2016-11-15 15:20 2016-08-17 09:29 2016-11-15 15:20
Umowa zlecenia na porzadkowanie i sprzątanie stanowisk piecowych w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach 2016-11-15 15:19 2016-06-27 10:04 2016-11-15 15:19
Przebudowa części hali Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach - zwiększenie wysokości bramy wjazdowej nr 6 2016-11-15 15:19 2016-07-08 15:39 2016-11-15 15:19
Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków finansowych (przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków), przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2016-11-15 15:18 2016-07-11 11:30 2016-11-15 15:18
Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu komputerowego w ITB 2016-11-15 15:18 2016-07-15 14:13 2016-11-15 15:18
Prenumerata i dostawa czasopism zagranicznych z roku 2017 na potrzeby ITB 2016-11-15 15:16 2016-09-19 14:46 2016-11-15 15:16
Dostawa aluminiowych przeszkolonych ścianek działowych w klasie odporności ogniowej EI 30 wraz z montażem w konstrukcjach mocujących 2016-11-15 15:15 2016-09-06 10:24 2016-11-15 15:15
Renowacja posadzki przemysłowej w hali ITB OW ul. św. Wawrzyńca 1/7 w Poznaniu 2016-11-15 15:15 2016-09-02 16:19 2016-11-15 15:15
Wykonywanie prac pomocniczych na stanowiskach badawczych w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska w ITB w Warszawie przy ul. Ksawerów 21, związanych z realizacją projektów H-HOUSE i SESBE 2016-11-15 15:15 2016-08-19 15:24 2016-11-15 15:15
Dostawa jednorazowa rury i wału stalowego żaroodpornego 2016-11-15 15:15 2016-08-12 14:46 2016-11-15 15:15
Budowa hali badawczej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 2016-11-09 14:54 2016-07-21 17:09 2016-11-09 14:54
Przebudowa Hali OTWR na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie 2016-11-09 14:50 2016-07-27 19:43 2016-11-09 14:50
Wykonywanie robót remontowych w 2016/2017 obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul.Filtrowej 1 i Ksawerów 21 2016-10-25 15:18 2016-07-26 16:15 2016-10-25 15:18
Sprzedaż blokady 2016-10-14 12:58 2016-08-03 08:00 2016-10-14 12:58
Europejska Jednostka Notyfikowana 2016-09-07 10:54 2016-07-25 00:00 2016-09-07 10:54
Remont sanitariatów I p w Budynku T ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie 2016-09-05 13:55 2013-07-19 14:44 2016-09-05 13:55
Remont ścian zewnętrznych z wymianą okien, demontaż starych przewodów wentylacyjnych na dachu,wymiana drzwi zewnetrznych klatek schodowych w bud.T+T1 ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie 2016-09-05 13:55 2013-07-19 14:47 2016-09-05 13:55
Remonty dachów budynków A i F Oddziału Śląskiego ITB Al.W.Korfantego 191 w Katowicach 2016-09-05 13:55 2013-08-08 13:10 2016-09-05 13:55
Dostawa materiałow eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserografów. 2016-09-05 13:55 2012-01-26 15:17 2016-08-04 16:46
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych 2016-09-05 13:55 2012-06-22 13:58 2016-08-04 16:44
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej. 2016-09-05 13:55 2012-12-07 13:17 2016-09-05 13:55
Sukcesywne dostawy śtrodków czystości i rękawic roboczych. 2016-09-05 13:55 2013-12-13 13:33 2016-08-04 14:24
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach i terenu posesji ITB połozonych w Katowicach al.Korfantego 191 2016-09-05 13:55 2014-09-20 12:58 2016-08-04 11:46
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wiaty w Pionkach 2016-09-05 13:55 2016-01-29 12:17 2016-09-05 13:55
Ubezpieczenie Instytutu Techniki Budowlanej. 2016-09-05 13:54 2012-01-20 10:57 2016-08-04 16:55
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserografów. 2016-09-05 13:54 2012-02-14 13:37 2016-08-04 16:53
„Wywóz nieczystości stałych, odpadów komunalno-bytowych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2” 2016-09-05 13:54 2012-05-17 10:47 2016-08-04 16:38
Ochrona fizyczna terenu,obiektów i pomieszczeń Instytutu Techniki Budowlanej położonych w Katowicach przy al.Korfantego 191 2016-09-05 13:54 2012-06-04 14:06 2016-08-04 16:32
Dostawa sieci sprzęgająco/odsprzęgającej do badania odporności na zaburzenia dużej energii typu SURE ekranowanych i nieekranowanych interfejsów komunikacyjnych o predkości transmisji do 1 GBit/s. 2016-09-05 13:54 2012-07-06 13:15 2016-08-04 16:24
Dostawa komory do badań starzeniowych z symulacją warunków atmosferycznych z fluorescencyjnymi lampami UV. 2016-09-05 13:54 2012-09-06 13:36 2016-08-04 16:08
Sukcesywne dostawy papieru wielofunkcyjnego do drukarek komputerowych i urządzeń kopiujacych typu ksero. 2016-09-05 13:54 2012-09-14 15:35 2016-08-04 15:59
Dostawa termoelementów płaszczowych typu K dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach. 2016-09-05 13:54 2012-11-07 13:04 2016-08-04 15:29
Instalacja, uruchomienie i utrzymanie szerokopasmowego łącza transmisji danych. 2016-09-05 13:54 2012-12-21 10:29 2016-08-04 15:39
Dostawa samochodu dostawczego o masie całkowitej 3,5 tony typu furgon na potrzeby Instytutu Techniki Budowlanej. 2016-09-05 13:54 2012-12-21 10:45 2016-08-04 15:41
Dostawa programu obliczeniowego metodą elementów skończonych(system modułowy) - licencja stała. 2016-09-05 13:54 2013-06-21 12:22 2016-08-04 15:05
Utrzymanie w sprawnosci technicznej sprzetu komputerowego i urządzeń peryferyjnych. 2016-09-05 13:54 2013-07-02 12:35 2016-08-04 15:10
Zakupy bezgotówkowe paliw silnikowych do pojazdów służbowych ITB 2016-09-05 13:54 2013-08-29 13:21 2016-08-04 14:51
Dostawa stanowiska badawczego wg. normy ISO 19700 do badań produktów spalania materiałów. 2016-09-05 13:54 2013-09-12 13:49 2016-08-04 14:53
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. 2016-09-05 13:54 2013-11-22 12:37 2016-08-04 14:21
Dostawa 2 samochodów osobowych na potrzeby Instytutu Techniki Budowlanej 2016-09-05 13:54 2013-12-20 13:28 2016-08-04 14:22
Usługa rocznego serwisu na oprogramowanie z obliczeniowej mechaniki płynów dla 2 licencji do przygotowania zadań i ich numerycznego rozwiązania 2016-09-05 13:54 2014-04-30 15:42 2016-08-04 14:04
Zaprojektowanie i dostawa osłony termicznej przenośnej do stanowisk badania odporności ogniowej – komory badawcze F3’ ( Ardor ) i F3” ( Spark ) w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2. 2016-09-05 13:54 2014-07-01 17:24 2016-08-04 12:44
Ochrona fizyczna, monitoring terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej połozonych w Katowicach przy Al. Korfantego 191 2016-09-05 13:54 2014-07-28 10:37 2016-08-04 13:12
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją (2014r) 2016-09-05 13:54 2014-10-06 11:55 2016-08-04 11:58
Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2015 dla ITB w lokalizacjach: Warszawa, Pionki, Katowice, Poznań. 2016-09-05 13:54 2014-11-26 12:44 2016-08-04 12:03
Modernizacja 3 stanowisk do badań wytrzymałościowych i szczelności okien, drzwi i ścian osłonowych wraz z uruchomieniem stanowisk i szkoleniem personelu 2016-09-05 13:54 2015-09-14 11:53 2016-08-04 11:12
Sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K dla OM ITB w Pionkach 2016-09-05 13:54 2016-01-22 14:01 2016-09-05 13:54
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rok 2016-2017 dla ITB w Warszawie 2016-09-05 13:54 2016-02-08 16:24 2016-09-05 13:54
Ubezpieczenie Instytutu Techniki Budowlanej 2016-09-05 13:54 2016-02-24 12:44 2016-08-09 14:14
Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron 8033 2016-09-05 13:54 2016-03-18 13:02 2016-09-05 13:54
Ochrona fizyczna,monitoring terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej cz.1-Warszawa, cz.2-Pionki, cz.3- Katowice 2016-09-05 13:54 2016-04-20 10:18 2016-08-09 14:03
Dostawa gazowego zestawu chromatograficznego 2016-09-05 13:54 2016-05-05 12:17 2016-09-05 13:54
Dostawa macierzy dyskowej wraz z instalacją 2016-09-05 13:54 2016-06-28 14:40 2016-09-05 13:54
Włączenie COBRTI "Instal" do ITB 2016-08-10 15:50 2016-07-25 00:00 2016-08-10 15:50
Wykonanie urzadzenia do prowadzenia badań nad rozwojem pożaru w tunelach drogowych w skali modelowej 1:23 2016-08-04 10:00 2013-12-17 15:41 2016-08-04 10:00

Wytworzył/ła: Dorota Falińska
Data utworzenia: 02-02-2017 12:12
Opublikował/ła: Dorota Falińska
Data opublikowania: 04-08-2016 00:00
Zmodyfikował/ła: Dorota Falińska
Data modyfikacji: 02-02-2017 12:12

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.