Sprzedaż nieruchomości ITB w Poznaniu / ARCHIWUM

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 ogłasza pisemny publiczny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu (wraz z prawem własności budynków i budowli) stanowiącego nieruchomość składającą się z działki zabudowanej, położonej w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 27, nr ewidencyjny 16/4, arkusz 34 z obrębu Junikowo o pow. 3 735 m2. 

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – sprzedaż nieruchomości ITB przy ul. Smardzewskiej 27 w Poznaniu” należy składać w siedzibie Instytutu w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 (Kancelaria Główna pokój nr 27) lub przesłać na adres Instytutu: 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1 - listem poleconym lub kurierem (decyduje data wpływu oferty do siedziby Instytutu), w terminie do dnia 15.01.2016 r. do godz. 11.00

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warsza-wie przy ul. Filtrowej 1 w dniu 15.01.2016 r. o godz. 12:00 w sali nr 149.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w gazecie „Rzeczpospolita” w dniu 22.10.2015r. Wszystkie inne istotne informacje oraz wzory druków udostępnione są w poniższych załącznikach:

  1. Zarządzenie Dyrektora ITB NR 14  z dnia 05 maja 2015r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  2. Ogłoszenie o przetargu
  3. Opis przedmiotu przetargu
  4. Operat szacunkowy
  5. Regulamin przeprowadzenia przez ITB  pisemnego publicznego przetargu wraz z załącznikami:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
 

Wytworzył/ła: Dorota Falińska
Data utworzenia: 20-09-2018 14:35
Opublikował/ła: Dorota Falińska
Data opublikowania: 25-07-2016 00:00
Zmodyfikował/ła: Dorota Falińska
Data modyfikacji: 20-09-2018 14:35

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.