TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

Sprawy zgłaszane pocztą lub e-mailem na adres Instytutu (e-mail: ci@itb.pl), po uprzednim zarejestrowaniu w kancelarii, przydzielane są na bieżąco przez dyrektora Instytutu i właściwych zastępców dyrektora do załatwienia komórkom organizacyjnym zgodnie z tematyką sprawy.

Sprawy zgłaszane drogą telefoniczną kierowane są do właściwych członków kierownictwa Instytutu lub bezpośrednio do zakładów naukowo-badawczych i komórek obsługi.

Sprawy zgłaszane na piśmie lub telefonicznie dotyczące informacji publicznych, które mogą być udzielane niezwłocznie są załatwiane przez kierowników komórek organizacyjnych lub upoważnione przez nich osoby w najszybszym możliwym terminie.

Sprawy dotyczące pozostałych informacji publicznych są załatwiane po złożeniu pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej - Udostępnianie informacji publicznej

Z uwagi na bardzo dużą ilość spraw dotyczących certyfikatów i ocen technicznych ITB, przyjęto w Instytucie specjalne tryby postępowania w tym zakresie:

  1. W sprawie trybu załatwiania spraw dotyczących krajowych ocen technicznych, europejskich ocen technicznych informacji udziela Zakład Oceny Technicznej
  2. Informatory Zakładu Certyfikacji ITB:

Wytworzył/ła: Dorota Falińska
Data utworzenia: 22-04-2022 12:20
Opublikował/ła: Dorota Falińska
Data opublikowania: 25-07-2016 00:00
Zmodyfikował/ła: Dorota Falińska
Data modyfikacji: 22-04-2022 12:20

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.