W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Działalność Instytutu Techniki Budowlanej

RSS

Działalność Instytutu Techniki Budowlanej obejmuje:

 • badania naukowe i prace rozwojowe dla potrzeb budownictwa dotyczące:
  • bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych,
  • bezpieczeństwa pożarowego budynków,
  • bezpieczeństwa i dogodności użytkowania,
  • higieny zdrowia i ochrony środowiska zamieszkania,
  • ochrony przed hałasem i drganiami,
  • izolacyjności cieplnej i racjonalnego użytkowania energii w budynkach,
  • trwałości obiektów budowlanych,
  • diagnostyki stanu technicznego budowli,
  • utrzymania, renowacji i modernizacji zasobów budowlanych,
  • budownictwa zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • badania materiałów i wyrobów budowlanych w laboratoriach badawczych;
 • udzielanie krajowych ocen technicznych i rekomendacji technicznych dla wyrobów budowlanych oraz europejskich ocen technicznych;
 • certyfikację:
  • wyrobów i usług budowlanych,
  • systemów zarządzania w budownictwie,
  • zakładowej kontroli produkcji,
  • kompetencji personelu,
  • usług;
 • ekspertyzy, orzeczenia, opinie naukowo-techniczne;
 • szkolenia;
 • informację naukowo-techniczną.

W prowadzonych pracach Instytut współpracuje z naukowymi organizacjami międzynarodowymi.

Prowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej statutowe badania naukowe i prace rozwojowe mają na celu rozwój nauki w dyscyplinie "Budownictwo" oraz tworzenie podstaw naukowych przepisów, norm i krajowych ocen technicznych.

Zgodnie z posiadanymi przez ITB od 1967 r. uprawnieniami, Rada Naukowa przeprowadza przewody doktorskie i nadaje stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Upowszechnianie wyników prac Instytutu następuje poprzez:

 • wydawnictwa Instytutu, w seriach:
  • prace naukowe,
  • instrukcje, wytyczne, poradniki,
  • materiały konferencyjne;
 • publikacje naukowo-techniczne w literaturze fachowej;
 • konferencje, sympozja, seminaria (krajowe i zagraniczne);
 • posiedzenia robocze organizacji międzynarodowych;
 • informację naukowo-techniczną: ogólnie dostępny, największy księgozbiór biblioteczny z dziedziny budownictwa, baza krajowych i europejskich ocen technicznych oraz rekomendacji i aprobat technicznych, baza certyfikatów ITB, baza zbiorów bibliotecznych i danych bibliograficznych.

Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej jest akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytację posiada od 1995 roku. W skład Zespołu Laboratoriów Badawczych wchodzi 5 wyspecjalizowanych Laboratoriów wyposażonych w unikatowy sprzęt badawczo-pomiarowy, oferujących pełny zakres badań materiałów i wyrobów budowlanych. Są to laboratoria: Badań Ogniowych; Elementów Budowlanych; Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska; Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu; Materiałów Budowlanych.

W Instytucie funkcjonuje również akredytowane Laboratorium Wzorcujące, wspierające Zespół Laboratoriów Badawczych ITB oraz klientów zewnętrznych w zakresie sprawdzeń i wzorcowań wyposażenia badawczego i pomiarowego. Laboratorium posiada akredytację na wzorcowania w dziedzinach długości, masy i temperatury.

Instytut Techniki Budowlanej jest upoważniony do udzielania krajowych ocen technicznych (KOT ITB) dla większości wyrobów budowlanych.

Udzielanie europejskich ocen technicznych (ETA) Instytut prowadzi w ramach przynależności do Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA). Europejska ocena techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzania deklaracji właściwości użytkowych i wprowadzenia wyrobu budowlanego na rynek europejski z oznakowaniem CE.

Instytut współpracuje z trzema międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi jednostki aprobujące:

 • UEAtc - Europejska Unia Aprobat Technicznych w Budownictwie,
 • EOTA - Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej,
 • WFTAO - Światowa Federacja Organizacji ds. Oceny Technicznej.

Instytut jest akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów budowlanych i systemów zarządzania.

Instytut Techniki Budowlanej prowadzi w obszarze budownictwa certyfikację:

 • wyrobów i zakładowej kontroli produkcji:

obowiązkową, w której ocenia się zgodność:

 • z wymaganiami norm zharmonizowanych lub europejskich ocen technicznych, niezbędną do wydania przez producenta europejskiej deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,
 • z wymaganiami polskich norm lub krajowych ocen technicznych, niezbędną do wydania przez producenta krajowej deklaracji zgodności i oznakowania wyrobów znakiem budowlanym B,

dobrowolną, w której ocenia się zgodność:

 • z wymaganiami kryteriów technicznych ITB,
 • systemów zarządzania,
 • kompetencji personelu,
 • usług.

 

 


Wytworzył: Dorota Falińska
Data wytworzenia: 21.06.2016
Opublikował w BIP: Dorota Falińska
Data opublikowania: 21.06.2016 12:08
Ostatnio zaktualizował: Dorota Falińska
Data ostatniej aktualizacji: 05.04.2024 10:57
Liczba wyświetleń: 2443
Drukuj Zapisz do PDF
wersje

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.