REJESTR ZMIAN

Strona Data modyfikacji Data publikacji Data utworzenia
Świadczenie usług pocztowych dla Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie 2017-04-18 15:29 2017-04-11 00:00 2017-04-18 15:29
KO modernizacja suwnicy 5t w hali OTWR w Warszawie 2017-04-14 10:39 2017-03-23 12:00 2017-04-14 10:39
Przedłużenie usługi TECS dotyczące zakresu licencji oprogramowania ANSYS na okres jednego roku. 2017-04-14 10:39 2017-03-15 15:15 2017-04-14 10:39
Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej 2017-04-14 10:35 2016-12-07 11:30 2017-04-14 10:35
Sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach. 2017-04-14 10:32 2017-04-14 00:00 2017-04-14 10:32
KARIERA 2017-04-13 09:26 2016-06-10 00:00 2017-04-13 09:26
specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki 2017-04-13 09:24 2017-01-24 00:00 2017-04-13 09:24
specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska w zakresie akustyki 2017-04-13 09:23 2017-03-17 00:00 2017-04-13 09:23
specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska w zakresie fizyki cieplnej 2017-04-13 09:22 2017-03-17 00:00 2017-04-13 09:22
specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska w zakresie chemii 2017-04-13 09:21 2017-03-17 00:00 2017-04-13 09:21
specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Inżynierii Elementów Budowlanych 2017-04-13 09:18 2017-03-20 00:00 2017-04-13 09:18
Technik mechanik lub mechatronik w Oddziale Wielkopolskim ITB 2017-04-13 09:17 2017-04-03 00:00 2017-04-13 09:17
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakladzie Oceny Technicznej 2017-04-13 09:17 2017-03-27 00:00 2017-04-13 09:17
USŁUGI SPOŁECZNE 2017-04-11 13:24 2017-02-03 00:00 2017-04-11 13:24
Organizacja konferencji pod nazwą " 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Krynica 2017 " 2017-04-05 13:02 2017-02-03 00:00 2017-04-05 13:02
Certyfikacja systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w ITB 2017-03-29 13:42 2016-07-26 00:00 2017-03-29 13:42
Rada Naukowa ITB przeprowadza przewody doktorskie i nadaje stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa 2017-03-29 13:42 2017-03-29 00:00 2017-03-29 13:42
INSTYTUT 2017-03-29 13:40 2016-06-21 00:00 2017-03-29 13:40
Akredytacje 2017-03-29 13:40 2016-07-26 00:00 2017-03-29 13:40
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urzadzen wielofunkcyjnych i kserokopiarek 2017-03-28 13:07 2017-03-10 12:50 2017-03-28 13:07
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2017-03-27 13:13 2016-09-05 00:00 2017-03-27 13:13
KONKURSY OFERT 2017-03-27 13:13 2016-06-10 00:00 2017-03-27 13:13
Dostawa komory solnej 2017-03-27 13:11 2017-03-27 13:00 2017-03-27 13:11
Dostawa 1 szt stanowiska tzw. "sztuczny sportowiec" do pomiaru redukcji siły oraz ugięcia pionowego nawierzchni sportowych zewnętrznych i wewnętrznych 2017-03-24 14:01 2017-03-24 14:00 2017-03-24 14:01
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz z instalacją i drukarek 2017-03-21 15:19 2017-03-07 14:00 2017-03-21 15:19
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Aprobat Technicznych 2017-03-17 11:41 2016-09-07 00:00 2017-03-17 11:41
GŁÓWNY SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY 2017-03-17 11:40 2016-12-05 00:00 2017-03-17 11:40
specjalista inżynieryjno-techniczny w Zespole ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie 2017-03-17 11:29 2017-01-06 00:00 2017-03-17 11:29
Dostawa skanera/detektora struktury betonowej do badań konstrukcji betonowych/żelbetonowych in situ. 2017-03-15 15:52 2016-10-27 00:00 2017-03-15 15:52
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej i koordynacja nadzorów branżowych podczas realizacji inwestycji hali badawczej 2017-03-15 15:52 2016-10-31 00:00 2017-03-15 15:52
Dostawa modeli badawczych 9 systemów podłog sportowych na ruszcie drewnianym wraz zich montażem w laboratorium oraz utylizacją 2017-03-15 15:52 2016-11-04 00:00 2017-03-15 15:52
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej i koordynacja nadzorów branzowych podczas realizacjiinwestycji pn. Przebudowa hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie" 2017-03-15 15:52 2016-11-07 10:00 2017-03-15 15:52
Przedłużenie i migracja 500 licencji EES suite na 3 lata 2017-03-15 15:52 2016-11-16 00:00 2017-03-15 15:52
Sukcesywne dostawy i rozładunek oleju grzewczego (opałowego) lekkiego do OW ITB w Poznaniu. 2017-03-15 15:51 2016-11-17 00:00 2017-03-15 15:51
System akwyzycji w 100% kompatybilny z posiadanym systemem MGCplus wraz z oprogramowaniem 2017-03-15 15:51 2016-11-29 10:00 2017-03-15 15:51
Koncepcja projektowa budowy stanowiska (komory) do badania właściwości wytrzymałościowo-funkcjoinalnych ścian osłonowych 2017-03-15 15:51 2016-11-29 11:00 2017-03-15 15:51
Konserwacja urządzeń transportu bliskiego w OM ITB w Pionkach. 2017-03-15 15:51 2016-11-30 12:00 2017-03-15 15:51
Wykonywanie usług i drobnych robót elektrycznych na terenie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21, w okresie XII 2016 – XII 2017 2017-03-15 15:51 2016-12-09 14:26 2017-03-15 15:51
Umowa zlecenie na porządkowanie i sprzątanie po badaniach stanowisk piecowych w ITB w Pionkach. 2017-03-15 15:51 2016-12-20 11:45 2017-03-15 15:51
Urządzenie do badania przemieszczeń i siły 2017-03-15 15:37 2017-02-10 10:00 2017-03-15 15:37
Stała konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne kopiarek czarno-białych (34 sztuk) i kolorowych (11 szt zaznaczone kolorem) 2017-03-15 15:36 2017-01-31 15:25 2017-03-15 15:36
Koncepcja projektowa budowy stanowiska (komory) do badania właściwości wytrzymałościowo-funkcjonalnych ścian osłonowych 2017-03-15 15:36 2017-01-16 00:00 2017-03-15 15:36
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska 2017-02-24 11:12 2017-02-23 00:00 2017-02-24 11:12
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska 2017-02-24 11:00 2016-10-25 00:00 2017-02-24 11:00
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska 2017-02-24 10:58 2016-10-25 00:00 2017-02-24 10:58
ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ 2017-02-03 10:40 2016-07-13 00:00 2016-07-13 07:38
OGŁOSZENIA 2017-02-03 10:40 2016-06-10 00:00 2017-02-03 10:40
KONTROLA ZARZĄDCZA 2017-02-02 12:27 2017-02-02 00:00 2017-02-02 12:27
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2017-02-02 12:12 2016-07-25 00:00 2017-02-02 12:12
BAZY ITB 2017-02-02 12:12 2016-07-25 00:00 2017-02-02 12:12
Specjalista w Zakladzie Certyfikacji 2017-01-24 08:43 2017-01-09 00:00 2017-01-24 08:43
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych 2017-01-24 08:40 2016-09-07 00:00 2017-01-24 08:40
Specjalista w Zakładzie Certyfikacji – obszar wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej 2017-01-09 13:04 2016-07-26 00:00 2017-01-09 13:04
Dostawa urządzenia do badania ścian osłonowych „śmigło” zgodnie z normą PN-EN 13050 w zakresie laboratoryjnego natrysku wody pod ciśnieniem dynamicznym powietrza 2017-01-04 14:46 2016-04-22 13:41 2017-01-04 14:46
Budowa hali badawczej pod tunel aerodynamiczny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 2017-01-04 14:46 2016-05-17 14:55 2017-01-04 14:46
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją 2017-01-04 14:45 2016-06-28 15:05 2017-01-04 14:45
Dostawa drukarek 2017-01-04 14:45 2016-06-28 15:26 2017-01-04 14:45
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją 2017-01-04 14:44 2016-09-28 10:25 2017-01-04 14:44
Dostawa drukarek 2017-01-04 14:43 2016-09-28 11:18 2017-01-04 14:43
SPECJALISTA MS DYNAMICS AX 2009 2016-12-12 14:15 2016-07-31 00:00 2016-12-12 14:15
ELEKTRYK - KONSERWATOR 2016-12-12 14:14 2016-12-12 00:00 2016-12-12 14:14
Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych do pojazdów służbowych ITB 2016-11-15 15:20 2016-08-17 09:29 2016-11-15 15:20
Umowa zlecenia na porzadkowanie i sprzątanie stanowisk piecowych w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach 2016-11-15 15:19 2016-06-27 10:04 2016-11-15 15:19
Przebudowa części hali Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach - zwiększenie wysokości bramy wjazdowej nr 6 2016-11-15 15:19 2016-07-08 15:39 2016-11-15 15:19
Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków finansowych (przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków), przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2016-11-15 15:18 2016-07-11 11:30 2016-11-15 15:18
Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu komputerowego w ITB 2016-11-15 15:18 2016-07-15 14:13 2016-11-15 15:18
Prenumerata i dostawa czasopism zagranicznych z roku 2017 na potrzeby ITB 2016-11-15 15:16 2016-09-19 14:46 2016-11-15 15:16
Dostawa aluminiowych przeszkolonych ścianek działowych w klasie odporności ogniowej EI 30 wraz z montażem w konstrukcjach mocujących 2016-11-15 15:15 2016-09-06 10:24 2016-11-15 15:15
Renowacja posadzki przemysłowej w hali ITB OW ul. św. Wawrzyńca 1/7 w Poznaniu 2016-11-15 15:15 2016-09-02 16:19 2016-11-15 15:15
Wykonywanie prac pomocniczych na stanowiskach badawczych w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska w ITB w Warszawie przy ul. Ksawerów 21, związanych z realizacją projektów H-HOUSE i SESBE 2016-11-15 15:15 2016-08-19 15:24 2016-11-15 15:15
Dostawa jednorazowa rury i wału stalowego żaroodpornego 2016-11-15 15:15 2016-08-12 14:46 2016-11-15 15:15
Budowa hali badawczej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 2016-11-09 14:54 2016-07-21 17:09 2016-11-09 14:54
Przebudowa Hali OTWR na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie 2016-11-09 14:50 2016-07-27 19:43 2016-11-09 14:50
Technik mechanik w Zakładzie Inżynierii Elementów Budowlanych filia Zakładu w Poznaniu 2016-11-02 12:34 2016-07-26 00:00 2016-11-02 12:34
Wykonywanie robót remontowych w 2016/2017 obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul.Filtrowej 1 i Ksawerów 21 2016-10-25 15:18 2016-07-26 16:15 2016-10-25 15:18
Zastępca kierownika Działu Techniczno-Administracyjnego 2016-10-24 13:53 2016-08-19 00:00 2016-10-24 13:53
Sprzedaż blokady 2016-10-14 12:58 2016-08-03 08:00 2016-10-14 12:58
Pielęgniarka 2016-09-28 10:02 2016-07-26 00:00 2016-09-28 10:02
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Laboratorium Wzorcującym 2016-09-28 10:01 2016-07-10 00:00 2016-09-28 10:01
Europejska Jednostka Notyfikowana 2016-09-07 10:54 2016-07-25 00:00 2016-09-07 10:54
Sprzedaż nieruchomości ITB w Poznaniu 2016-09-06 15:01 2016-07-25 00:00 2016-09-06 15:01
w ramach projektu "Rozwój infrastruktury informatycznej - zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki" oraz asysta techniczna i zarządcza w projekcie" 2016-09-05 13:55 2009-05-15 15:02 2016-08-08 09:00
Remont ścian zewnętrznych z wymianą okien, demontaż starych przewodów wentylacyjnych na dachu,wymiana drzwi zewnetrznych klatek schodowych w bud.T+T1 ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie 2016-09-05 13:55 2013-07-19 14:47 2016-09-05 13:55
Remonty dachów budynków A i F Oddziału Śląskiego ITB Al.W.Korfantego 191 w Katowicach 2016-09-05 13:55 2013-08-08 13:10 2016-09-05 13:55
Ochrona fizyczna terenu i obiektów ITB połozonych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2. 2016-09-05 13:55 2010-04-01 09:16 2016-08-05 12:26
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek. 2016-09-05 13:55 2010-04-28 18:35 2016-08-05 12:22
Sukcesywne dostawy środków czystości i rękawic roboczych. 2016-09-05 13:55 2010-06-17 13:59 2016-08-05 12:18
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej , ochronnej,obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej. 2016-09-05 13:55 2010-07-12 11:21 2016-08-05 11:22
Dostawa mebli biurowych i kuchennych. 2016-09-05 13:55 2010-12-13 15:46 2016-08-05 11:14
Dostawa środków czystości i rekawic roboczych. 2016-09-05 13:55 2011-09-08 12:10 2016-08-05 09:24
Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej. 2016-09-05 13:55 2011-12-29 10:40 2016-08-05 09:19
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych 2016-09-05 13:55 2012-06-22 13:58 2016-08-04 16:44
Sukcesywne dostawy materiałow eksploatacyjnych do drukarek , komputerów, kserografów i urządzeń kopiujacych typu ksero. 2016-09-05 13:55 2013-06-25 13:35 2016-08-04 15:13
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej 2016-09-05 13:55 2014-02-18 12:20 2016-09-05 13:55
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i urządzeń kopiujących typu ksero. 2016-09-05 13:55 2015-08-31 16:13 2016-08-04 11:37
Modernizacja systemów nagłośnienia i prezentacji obrazu w sali konferencyjnej ITB ul. Filtrowa 1 2016-09-05 13:55 2016-04-25 15:55 2016-09-05 13:55
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla ITB – Oddział Wielkopolski 2016-09-05 13:55 2009-02-06 11:10 2016-08-05 14:51
Ubezpieczenie Instytutu Techniki Budowlanej 2009 2016-09-05 13:55 2009-02-18 14:15 2016-08-05 14:45
Rozbiórki budynków w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 - 2009 r. 2016-09-05 13:55 2009-05-18 19:21 2016-08-05 14:35
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku Laboratorium Badań Ogniowych wraz z odcinkami ziemnymi i stacją redukcyjno-pomiarową w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2. 2016-09-05 13:55 2009-07-16 09:03 2016-08-05 13:49
Dostawa kamery termograficznej 2016-09-05 13:55 2009-07-16 11:16 2016-08-05 13:41
Wymiana okien w budynku Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Techniki Budowlanej - Poznań, ul. Smardzewska 27 II Etap 2016-09-05 13:55 2009-07-16 12:34 2016-08-05 13:39
Świadczenie usług obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul.Filtrowej 1 i Ksawerow 21 2016-09-05 13:55 2009-08-20 15:32 2016-08-05 13:33
Dostawa hydraulicznego siłownika badawczego o sile +/- 100 kN z tensometrycznym pomiarem siły wraz z uruchomieniem i szkoleniem pracowników 2016-09-05 13:55 2009-09-23 11:09 2016-08-05 13:12
Dostawa samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3.5 tony typu furgon 2016-09-05 13:55 2009-09-23 13:49 2016-08-05 13:10
Zaprojektowanie, dostawa, instalacja, uruchomienie systemu pomiarowo-rejestrującego do badań odporności ogniowej 2016-09-05 13:55 2009-10-12 14:56 2016-08-05 13:04
Dostawa dylatometru sejsmicznego Marchettiego 2016-09-05 13:55 2009-11-13 12:11 2016-08-05 12:57
Dostawa stanowisk badawczych na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 - stanowiska F1 i F3. 2016-09-05 13:55 2009-12-14 10:06 2016-08-05 12:53
Sukcesywne dostawy oleju napędowego - 2010 2016-09-05 13:55 2010-03-15 15:36 2016-08-05 12:40
Dostawa elektrycznego wózka widłowego o udźwigu 2500 kg i wysokości podnoszenia 4000 mm. 2016-09-05 13:55 2010-04-13 15:22 2016-08-05 12:36
Modernizacja maszyny wytrzymałościowej INSTRON 4204 2016-09-05 13:55 2010-06-02 13:27 2016-08-05 12:12
Modernizacja maszyn wytrzymałościowych AMSLER 500T i 1000T 2016-09-05 13:55 2010-06-02 14:15 2016-08-05 12:10
Wykonanie remontu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku K ITB Al. W. Korfantego 191 w Katowicach. 2016-09-05 13:55 2010-06-15 13:43 2016-08-05 12:06
Świadczenie usług obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej1 i Ksawerów 21. 2016-09-05 13:55 2010-07-01 14:43 2016-08-05 11:43
Remont odwodnienia dachu w budynku E Instytutu Techniki Budowlanej A.W.Korfantego 191 w Katowicach 2016-09-05 13:55 2010-07-23 15:13 2016-08-05 11:35
Remont instalacji centralnego ogrzewania w ITB ul. Filtrowa 1 w Warszawie. 2016-09-05 13:55 2010-08-06 15:24 2016-08-05 11:30
Dostawa 4 laptopów i 2 licencji AutoCAD 2016-09-05 13:55 2010-08-27 13:30 2016-08-05 11:26
Wymiana okien w elewacji wschodniej w budynku C Instytutu Techniki Budowlanej Al. W. Korfantego 191 w Katowicach. 2016-09-05 13:55 2010-10-29 15:14 2016-08-05 11:00
Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej 2016-09-05 13:55 2010-12-07 10:53 2016-08-05 10:56
Remont sanitariatów - pion C w Budynku Głównym Instytutu Techniki Budowlanej ul.Filtrowa 1 w Warszawie 2016-09-05 13:55 2010-12-07 16:58 2016-08-05 10:54
Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej. 2016-09-05 13:55 2011-02-14 12:54 2016-08-05 10:36
Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu za-rządzania w Instytucie Techniki Budowlanej w ramach realizacji projektu - Rozwój in-frastruktury informatycznej 2016-09-05 13:55 2011-02-25 11:21 2016-08-05 10:33
OCHRONA FIZYCZNA , MONITORING TERENU i OBIEKTÓW INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ POŁOŻONYCH W WARSZAWIE UL. FILTROWA 1 ORAZ KSAWERÓW 21 2016-09-05 13:55 2011-03-11 10:24 2016-08-05 10:22
Dostawa ładowarki obrotowej teleskopowej na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach wraz ze szkoleniem pracowników. 2016-09-05 13:55 2011-04-01 12:51 2016-08-05 10:16
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla Wielkopolskiego Oddziału ITB w Poznaniu. 2016-09-05 13:55 2011-04-29 09:56 2016-08-05 10:07
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem i utrzymaniem w ramach realizacji projektu - Rozwój infrastruktury informatycznej 2016-09-05 13:55 2011-05-12 15:30 2016-08-05 09:50
Dostawa, montaż i uruchomienie komory klimatyzacyjnej do klimatyzowania próbek 2016-09-05 13:55 2011-06-14 13:05 2016-08-05 09:45
1)Wymiana okien elewacji zachodniej-bud.C, 2)Naprawa pokrycia dachowego -bud.C1,K kompleksu budynków ITB Al.Korfantego 191 w Katowicach 2016-09-05 13:55 2011-07-07 17:13 2016-08-05 09:36
Świadczenie usług obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach ITB w warszawie przy ul.Filtrowej 1 i Ksawerów 21 2016-09-05 13:55 2011-07-07 17:27 2016-08-05 09:33
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. 2016-09-05 13:55 2011-10-07 14:01 2016-08-05 09:10
Dostawa agregatu hydraulicznego na potrzeby ITB w Warszawie. 2016-09-05 13:54 2011-10-21 11:54 2016-08-05 09:13
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserografów. 2016-09-05 13:54 2012-02-14 13:37 2016-08-04 16:53
„Wywóz nieczystości stałych, odpadów komunalno-bytowych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2” 2016-09-05 13:54 2012-05-17 10:47 2016-08-04 16:38
Ochrona fizyczna terenu,obiektów i pomieszczeń Instytutu Techniki Budowlanej położonych w Katowicach przy al.Korfantego 191 2016-09-05 13:54 2012-06-04 14:06 2016-08-04 16:32
Dostawa sieci sprzęgająco/odsprzęgającej do badania odporności na zaburzenia dużej energii typu SURE ekranowanych i nieekranowanych interfejsów komunikacyjnych o predkości transmisji do 1 GBit/s. 2016-09-05 13:54 2012-07-06 13:15 2016-08-04 16:24
Dostawa zestawu do automatycznego badania rozkładu porów w stwardniałym betonie wg PN-EN 480-11:2008 na potrzeby Instytutu Techniki Budowlanej. 2016-09-05 13:54 2012-09-11 15:38 2016-08-04 16:01
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. 2016-09-05 13:54 2012-10-11 14:14 2016-08-04 15:55
Dostawę zestawu do automatycznego badania rozkładu porów w stwardniałym betonie wg PN-EN 480-11:2008 na potrzeby Instytutu Techniki Budowlanej 2016-09-05 13:54 2012-10-25 12:29 2016-08-04 15:25
Dostawa spektrofotometru FTIR na zakres podczerwieni. 2016-09-05 13:54 2012-12-20 14:54 2016-08-04 15:37
Swiadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej. 2016-09-05 13:54 2013-02-12 13:58 2016-08-04 15:20
Ochrona fizyczna terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej położonych w Pionkach przy ul.Przemysłowej 2 2016-09-05 13:54 2013-02-15 11:54 2016-08-04 15:00
Dostawa stanowiska do badań dymotwórczości kabli wg PN-EN 61034-1 i PN-EN 61034-2 2016-09-05 13:54 2013-06-21 13:00 2016-08-04 15:06
Zakupy bezgotówkowe paliw silnikowych do pojazdów służbowych ITB 2016-09-05 13:54 2013-08-29 13:21 2016-08-04 14:51
Dostawa mobilnego stanowiska do badań wytrzymałóściowych i szczelności okien i drzwi wraz z uruchomieniem i szkoleniem personelu. 2016-09-05 13:54 2013-10-16 15:26 2016-08-04 14:11
Dostawa termoelementów powierzchniowych typu K do Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach. 2016-09-05 13:54 2013-10-17 15:20 2016-08-04 14:12
Dostawa 2 samochodów osobowych na potrzeby Instytutu Techniki Budowlanej 2016-09-05 13:54 2013-12-20 13:28 2016-08-04 14:22
Świadczenie usługi polegajacej na przygotowaniu,składzie, druku i rozpowszechnianiu w wersji elelktronicznej w trybie Open Access kwartalnika Building Engineering. 2016-09-05 13:54 2014-04-28 11:48 2016-08-04 14:01
Wywóz nieczystosci stalych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2. 2016-09-05 13:54 2014-06-02 14:07 2016-08-04 12:34
Świadczenie usług w 2014/2015 obejmujących i bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21. 2016-09-05 13:54 2014-07-02 14:51 2016-08-04 12:47
Zaprojektowanie oraz dostawa wraz z montażem specjalistycznego stanowiska do badań rozwoju pożaru w pełnej skali – Duży Kalorymetr 2016-09-05 13:54 2014-08-19 09:31 2016-08-04 11:50
Dostawa spektrometru w podczerwieni FTIR do analizy próbek stałych i ciekłych oraz ciagłego pomiaru gazowych produktów podczas procesu spalania 2016-09-05 13:54 2014-10-14 12:01 2016-08-04 11:59
Ochrona fizyczna, monitoring terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej położonych w Warszawie ul. Filtrowa 1 oraz Ksawerów 21 2016-09-05 13:54 2015-04-30 10:02 2016-08-04 10:53
Dostawa wielozadaniowego urządzenia wiertniczego z sondą do wiercen i badań geotechnicznych 2016-09-05 13:54 2015-09-18 13:29 2016-08-04 11:14
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rok 2016-2017 dla ITB w Warszawie 2016-09-05 13:54 2016-02-08 16:24 2016-09-05 13:54
Dostawa aparatu płytowego do pomiaru przewodności cieplnej 2016-09-05 13:54 2016-03-02 12:35 2016-09-05 13:54
Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron 8033 2016-09-05 13:54 2016-03-18 13:02 2016-09-05 13:54
Ochrona fizyczna,monitoring terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej cz.1-Warszawa, cz.2-Pionki, cz.3- Katowice 2016-09-05 13:54 2016-04-20 10:18 2016-08-09 14:03
Dostawa aparatu rurowego do badania przewodności cieplnej materiałów termoizolacyjnych 2016-09-05 13:54 2016-05-06 11:31 2016-09-05 13:54
Wywóz nieczystości stałych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2 2016-09-05 13:54 2016-05-31 09:25 2016-09-05 13:54
Włączenie COBRTI "Instal" do ITB 2016-08-10 15:50 2016-07-25 00:00 2016-08-10 15:50

Wytworzył/ła: Dorota Falińska
Data utworzenia: 02-02-2017 12:12
Opublikował/ła: Dorota Falińska
Data opublikowania: 04-08-2016 00:00
Zmodyfikował/ła: Dorota Falińska
Data modyfikacji: 02-02-2017 12:12

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.