REJESTR ZMIAN

Strona Data modyfikacji Data publikacji Data utworzenia
KARIERA 2018-01-22 16:34 2016-06-10 00:00 2018-01-22 16:34
Specjalista do spraw zakupów nr ref. TZ/1/I/2018 2018-01-22 16:34 2018-01-17 00:00 2018-01-22 16:34
Sukcesywne dostawy oleju grzewczego lekkiego do OW ITB w Poznaniu. 2018-01-22 14:57 2017-11-30 00:00 2018-01-22 14:57
Konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach ITB w Warszawie przy ul. Filtrowa 1 i ul. Ksawerów 21 2018-01-18 15:07 2018-01-18 00:00 2018-01-18 15:07
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny 2018-01-17 14:46 2017-11-22 00:00 2018-01-17 14:46
Specjalista inżynieryjno-techniczny 2018-01-17 14:46 2017-09-14 00:00 2018-01-17 14:46
specjalista w obsłudze i administracji 2018-01-17 14:45 2017-10-04 00:00 2018-01-17 14:45
GŁÓWNY SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY 2018-01-17 14:44 2016-12-05 00:00 2018-01-17 14:44
Specjalista inżynieryjno-techniczny 2018-01-17 14:42 2017-07-14 00:00 2018-01-17 14:42
Specjalista inżynieryjno-techniczny 2018-01-17 14:42 2017-07-12 00:00 2018-01-17 14:42
Dostawa klastra HPC do analiz numerycznych 2018-01-16 15:26 2017-12-12 00:00 2018-01-16 15:26
PRAWO 2018-01-15 14:22 2016-06-21 00:00 2018-01-15 14:22
Dostawa i uruchomienie maszyny wytrzymałościowej o napędzie elektrycznym 50 kN w klasie 0,5. 2018-01-05 07:57 2017-12-13 00:00 2018-01-05 07:57
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Oceny Technicznej w zakresie : Budownictwo EJ/2/I/2018 2018-01-04 11:24 2018-01-04 00:00 2018-01-04 11:24
specjalista inż.-tech. w Zakładzie Oceny Technicznej w zakresie wentylacji, ogrzewnictwa i/lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków EJ/1/I/2018 2018-01-04 11:16 2018-01-04 00:00 2018-01-04 11:16
Pracownik administracyjno-biurowy w Zakładzie Oceny Technicznej 2018-01-04 11:12 2017-09-25 00:00 2018-01-04 11:12
ORGANIZACJA 2018-01-02 10:31 2016-06-21 00:00 2016-06-21 12:08
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej. 2017-12-28 13:16 2017-11-06 00:00 2017-12-28 13:16
Frezer w Dziale Techniczno-Administracyjnym nr ref. TA/1/XII/2017 2017-12-22 09:24 2017-12-22 00:00 2017-12-22 09:24
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Badań Ogniowych nr ref. NZP/5/XII/17 2017-12-20 10:14 2017-12-15 00:00 2017-12-20 10:14
Dostawa mikroskopu optycznego do światła przechodzącego z systemem polaryzacji, fluorescencji i cyfrowej dokumentacji zgodnego z wymaganiami normy NT BUILD 361. 2017-12-12 11:12 2017-12-12 00:00 2017-12-12 11:12
Kontrola okresowa i badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach ITB w Katowicach. 2017-12-06 11:38 2017-10-24 00:00 2017-12-06 11:38
INSTYTUT 2017-12-06 11:32 2016-06-21 00:00 2017-12-06 11:32
Specjalista inżynieryjno-techniczny 2017-12-05 12:03 2017-05-30 00:00 2017-12-05 12:03
Dostawa stanowiska do badania szczelności i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych. 2017-11-30 15:18 2017-10-25 00:00 2017-11-30 15:18
Dostawa i uruchomienie komory klimatycznej do przygotowania próbek z klejów poliuretanowych 2017-11-30 15:18 2017-10-31 00:00 2017-11-30 15:18
Świadczenie uslug obejmujących bieżące konserwacje central telefonicznych typu SLICAN CCA 2720.4 ISDN oraz usuwanie awarii sieci telefonicznych w ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 2017-11-29 15:01 2017-11-29 00:00 2017-11-29 15:01
Certyfikacja systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w ITB 2017-11-22 07:59 2016-07-26 00:00 2017-11-22 07:59
TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW 2017-11-16 13:09 2016-07-25 00:00 2017-11-16 13:09
Rada Naukowa ITB przeprowadza przewody doktorskie i nadaje stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa 2017-11-13 16:24 2017-03-29 00:00 2017-11-13 16:24
pracownik fizyczny (robotnik) do prac porządkowych w Oddziale Mazowieckim w Pionkach 2017-11-07 13:07 2017-11-07 00:00 2017-11-07 13:07
pracownik fizyczny (robotnik) do obsługi technicznej w Oddziale Mazowieckim w Pionkach 2017-11-07 13:06 2017-11-07 00:00 2017-11-07 13:06
Dostawa komory klimatycznej do ekspozycji próbek 2017-10-31 15:32 2017-09-13 00:00 2017-10-31 15:32
Kontrola okresowa i badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21 2017-10-31 15:30 2017-09-22 00:00 2017-10-31 15:30
Radca prawny 2017-10-24 13:09 2017-09-26 00:00 2017-10-24 13:09
Konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych, nawilżających, osuszających w obiektach ITB w Warszawie. 2017-10-24 11:33 2017-09-19 00:00 2017-10-24 11:33
Recepcjonista/Recepcjonistka w Dziale Techniczno-Administracyjnym 2017-10-17 15:28 2017-09-14 00:00 2017-10-17 15:28
Dostawa i montaż wentylatorów osiowych wraz z osprzętem na potrzeby budowy tunelu aerodynamicznego 2017-10-17 13:35 2017-07-19 00:00 2017-10-17 13:35
Administrator IT 2017-10-17 12:13 2017-10-17 00:00 2017-10-17 12:13
Informatyk - specjalista MS Dynamics AX 2009 2017-10-17 12:08 2017-10-17 00:00 2017-10-17 12:08
SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY W ZAKŁADZIE INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NR REF/NZM/2/X/2017 2017-10-16 10:50 2017-10-16 00:00 2017-10-16 10:50
Specjalista w Zakładzie Certyfikacji 2017-10-16 10:40 2017-10-16 00:00 2017-10-16 10:40
Odnowienie subskrypcji i wsparcia dla oprogramowania Vmware 2017-10-12 15:41 2017-09-21 00:00 2017-10-12 15:41
Dostawa stanowiska do pomiarów oporu cieplnego przegród budowlanych. 2017-10-12 15:39 2017-07-24 00:00 2017-10-12 15:39
Adiunkt w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki - Filia w Oddziale Śląskim w Katowicach 2017-10-04 09:59 2017-09-07 00:00 2017-10-04 09:59
Adiunkt w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska 2017-10-03 12:58 2017-09-20 00:00 2017-10-03 12:58
Adiunkt w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska 2017-10-03 12:57 2017-09-20 00:00 2017-10-03 12:57
Prenumerata i dostawa czasopism zagranicznych z roku 2018 na potrzeby ITB 2017-10-02 15:04 2017-09-08 00:00 2017-10-02 15:04
Asystent w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska 2017-09-20 14:37 2017-09-20 00:00 2017-09-20 14:37
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych 2017-09-20 13:14 2017-06-30 00:00 2017-09-20 13:14
specjalista inżynieryjno-techniczny w Laboratorium Wzorcującym 2017-09-15 16:22 2017-08-30 00:00 2017-09-15 16:22
specjalista inżynieryjno-techniczny/Kierownik Laboratorium Wzorcującego 2017-09-15 16:21 2017-08-30 00:00 2017-09-15 16:21
Frezer w Dziale Techniczno-Administracyjnym 2017-09-14 15:19 2017-09-14 00:00 2017-09-14 15:19
Wykonywanie pomocniczych prac fizycznych i biurowych 2017-09-08 12:25 2017-07-19 00:00 2017-09-08 12:25
Sporządzenie dokumentacji techniczno-ekonomicznej naprawy instalacji technologicznej oczyszczalni spalin w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach. 2017-09-08 12:00 2017-08-11 00:00 2017-09-08 12:00
Dostawa i montaż tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji 2017-09-08 10:53 2017-07-20 00:00 2017-09-08 10:53
Sukcesywne dostawy środków czystości i artykułow gospodarczych 2017-08-30 13:27 2017-07-18 00:00 2017-08-30 13:27
Dostawa stacji roboczej z monitorem i licencji oprogramowania ANSYS HPC z TECS 2017-08-23 15:45 2017-07-19 00:00 2017-08-23 15:45
Dostawa artykułów reklamowych dla ITB w Warszawie 2017-08-22 09:55 2017-06-30 15:00 2017-08-22 09:55
Zastępca kierownika Działu Techniczno-Administracyjnego 2017-08-18 13:20 2016-08-19 00:00 2017-08-18 13:20
specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki w Katowicach 2017-08-18 13:20 2017-05-15 00:00 2017-08-18 13:20
Technik 2017-08-18 13:20 2017-04-27 00:00 2017-08-18 13:20
specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska w zakresie fizyki cieplnej 2017-08-18 13:20 2017-05-30 00:00 2017-08-18 13:20
specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki 2017-08-18 13:20 2017-01-24 00:00 2017-08-18 13:20
Asystent w Zakładzie Inżynierii Elementów Budowlanych 2017-08-18 13:20 2017-08-04 00:00 2017-08-18 13:20
Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Aprobat Technicznych 2017-08-18 13:20 2016-09-07 00:00 2017-08-18 13:20
Konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych, nawilżających i osuszających w obiektach ITB 2017-08-07 14:35 2014-07-11 16:54 2017-08-07 14:35
Wykonywanie usług i drobnych robót elektrycznych oraz towarzyszących pomiarów instalacji elektrycznej na terenie ITB w Warszawie 2017-08-07 14:34 2015-08-04 14:05 2017-08-07 14:34
Stała konserwacja, przeglady gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne kopiarek czarno-białych i kolorowych 2017-08-07 14:33 2014-05-28 15:00 2017-08-07 14:33
Dostawa kontrolera ciśnienia i objętości o ciśnieniu roboczym 3 MPa 2017-08-07 14:32 2014-07-01 14:45 2017-08-07 14:32
Dostawa i uruchomienie komory do badań mrozoodporności pokryć dachowych 2017-08-02 14:35 2017-07-13 00:00 2017-08-02 14:35
Wywóz nieczystości stałych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu OM ITB w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 2017-08-02 14:34 2017-06-21 00:00 2017-08-02 14:34
Projekty, skład komputerowy i przygotowanie do druku 2017-08-02 12:18 2013-06-20 14:37 2017-08-02 12:18
KONKURSY OFERT 2017-07-28 15:11 2016-06-10 00:00 2017-07-28 15:11
Akredytacje 2017-07-18 14:36 2016-07-26 00:00 2017-07-18 14:36
Sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach 2017-07-12 14:42 2017-05-26 15:00 2017-07-12 14:42
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na uruchomieniu dwóch suwnic wraz z ich dostawą oraz przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy 2017-07-07 14:21 2011-12-09 14:28 2017-07-07 14:21
Dostawa agregatu hydraulicznego na potrzeby ITB w Warszawie. 2017-07-07 14:20 2011-10-21 11:54 2017-07-07 14:20
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. 2017-07-07 14:20 2011-10-07 14:01 2017-07-07 14:20
Wykonanie robót budowlanych w formule „ zaprojektuj i zbuduj” polegających na przeprowadzeniu remontu i modernizacji estakady i zainstalowanej na niej suwnicy 12,5 T 2017-07-07 14:20 2011-09-13 13:08 2017-07-07 14:20
Dostawa konsolidometru Rowe-Bardena na potrzeby Instytutu Techniki Budowlanej 2017-07-07 14:20 2011-07-26 14:40 2017-07-07 14:20
Wykonanie robót budowlanych w formule „ zaprojektuj i zbuduj” 2017-07-07 14:20 2011-07-26 14:31 2017-07-07 14:20
Dostawa, montaż i uruchomienie komory klimatyzacyjnej do klimatyzowania próbek. 2017-07-07 14:19 2011-07-25 13:44 2017-07-07 14:19
Świadczenie usług obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach ITB w warszawie przy ul.Filtrowej 1 i Ksawerów 21 2017-07-07 14:19 2011-07-07 17:27 2017-07-07 14:19
1)Wymiana okien elewacji zachodniej-bud.C, 2)Naprawa pokrycia dachowego -bud.C1,K kompleksu budynków ITB Al.Korfantego 191 w Katowicach 2017-07-07 14:19 2011-07-07 17:13 2017-07-07 14:19
Przeniesienie, wykonanie i uruchomienie trzech stanowisk badawczych „SBI”, „Room Corner” i „Kable” w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach 2017-07-07 14:19 2011-06-14 13:58 2017-07-07 14:19
Dostawa, montaż i uruchomienie komory klimatyzacyjnej do klimatyzowania próbek 2017-07-07 14:19 2011-06-14 13:05 2017-07-07 14:19
Dostawa i uruchomienie aparatu płytowego z osłoniętą płytą grzejną 2017-07-07 14:19 2011-06-06 09:27 2017-07-07 14:19
Konserwację, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych, nawilżających i osuszających w obiektach ITB w Warszawie 2017-07-07 14:19 2011-05-24 08:42 2017-07-07 14:19
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem i utrzymaniem w ramach realizacji projektu - Rozwój infrastruktury informatycznej 2017-07-07 14:19 2011-05-12 15:30 2017-07-07 14:19
Wykonywanie prac pomocniczych na stanowiskach badawczych w Zakładzie Akustyki oraz usług transportowych na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie. 2017-07-07 14:18 2011-05-10 12:53 2017-07-07 14:18
Dostawę i uruchomienie transportera platformowego na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach wraz ze szkoleniem pracowników 2017-07-07 14:18 2011-05-02 14:35 2017-07-07 14:18
Dostawa ładowarki obrotowej teleskopowej na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach wraz ze szkoleniem pracowników 2017-07-07 14:18 2011-05-02 13:01 2017-07-07 14:18
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla Wielkopolskiego Oddziału ITB w Poznaniu. 2017-07-07 14:18 2011-04-29 09:56 2017-07-07 14:18
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na uruchomieniu dwóch suwnic wraz z ich dostawą oraz przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy 2017-07-07 14:18 2011-04-20 12:17 2017-07-07 14:18
Remont budynku H-ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie.2)Termomodernizacja w budynku H-projekt realizowany w ramach RPOWM 2007-2013(RPO WM) pn."Termomodernizacja kompleksu budynków ITB ul.Ksawerów 21". 2017-07-07 14:18 2011-04-08 14:23 2017-07-07 14:18
Dostawa ładowarki obrotowej teleskopowej na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach wraz ze szkoleniem pracowników. 2017-07-07 14:18 2011-04-01 12:51 2017-07-07 14:18
„Dostawa i uruchomienie transportera platformowego na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach wraz ze szkoleniem pracowników”. 2017-07-07 14:18 2011-03-24 15:14 2017-07-07 14:18
OCHRONA FIZYCZNA , MONITORING TERENU i OBIEKTÓW INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ POŁOŻONYCH W WARSZAWIE UL. FILTROWA 1 ORAZ KSAWERÓW 21 2017-07-07 14:17 2011-03-11 10:24 2017-07-07 14:17
Ochrona fizyczna terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 2017-07-07 14:17 2011-03-09 16:03 2017-07-07 14:17
Usługi informatyczne w zakresie opracowania oprogramowania użytkowego wspomagającego procesy projektowania elementów i rozwiązań konstrukcyjnych oraz programów obliczeniowych 2017-07-07 14:17 2011-03-02 13:54 2017-07-07 14:17
Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu za-rządzania w Instytucie Techniki Budowlanej w ramach realizacji projektu - Rozwój in-frastruktury informatycznej 2017-07-07 14:17 2011-02-25 11:21 2017-07-07 14:17
Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej. 2017-07-07 14:17 2011-02-14 12:54 2017-07-07 14:17
Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu za-rządzania w Instytucie Techniki Budowlanej w ramach realizacji projektu - Rozwój in-frastruktury informatycznej 2017-07-07 14:17 2011-02-11 15:20 2017-07-07 14:17
Sukcesywne dostawy papieru wielofunkcyjnego do drukarek komputerowych i urzadzeń kopiujących typu ksero. 2017-07-07 14:17 2011-01-11 11:40 2017-07-07 14:17
Dostarczenie usługi utrzymania i rozwoju aplikacji dedykowanych do wsparcia bieżącej działalności Zakładu Certyfikacji oraz Zakładu Aprobat Technicznych ITB. 2017-07-07 14:16 2011-01-05 18:42 2017-07-07 14:16
Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej. 2017-07-07 14:16 2011-12-29 10:40 2017-07-07 14:16
Prenumerata i dostawa czasopism zagranicznych z roku 2012 i 2013 na potrzeby ITB. 2017-07-07 14:16 2011-10-21 15:58 2017-07-07 14:16
Dostawa mebli biurowych. 2017-07-07 14:16 2011-10-19 14:07 2017-07-07 14:16
Dostawa środków czystości i rekawic roboczych. 2017-07-07 14:15 2011-09-08 12:10 2017-07-07 14:15
Wykonywanie pomocniczych prac fizycznych i biurowych. 2017-07-07 14:15 2011-05-26 13:50 2017-07-07 14:15
Druk materiałów reklamowych i okładek. 2017-07-07 14:15 2011-03-25 12:34 2017-07-07 14:15
Dostawa mebli biurowych i kuchennych. 2017-07-07 14:00 2010-12-13 15:46 2017-07-07 14:00
Sukcesywne dostawy materiałow eksploatacyjnych do drukarek, komputerów, kserografów i bindownic. 2017-07-07 14:00 2010-09-22 15:45 2017-07-07 14:00
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej , ochronnej,obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej. 2017-07-07 14:00 2010-07-12 11:21 2017-07-07 14:00
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych - 2010 2017-07-07 14:00 2010-06-17 14:05 2017-07-07 14:00
Sukcesywne dostawy środków czystości i rękawic roboczych. 2017-07-07 14:00 2010-06-17 13:59 2017-07-07 14:00
Kompleksowe Sprzątanie pomieszczeń w budynkach ITB i terenu posesji położonej w Katowicach przy Al. Korfantego 191. 2017-07-07 13:59 2010-06-07 15:25 2017-07-07 13:59
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek. 2017-07-07 13:59 2010-04-28 18:35 2017-07-07 13:59
Ochrona fizyczna terenu, obiektów i pomieszczeń ITB położonych w Katowicach przy Al. Korfantego 191. 2017-07-07 13:59 2010-04-28 18:20 2017-07-07 13:59
Ochrona fizyczna terenu i obiektów ITB połozonych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2. 2017-07-07 13:59 2010-04-01 09:16 2017-07-07 13:59
w ramach projektu "Rozwój infrastruktury informatycznej - zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki" oraz asysta techniczna i zarządcza w projekcie" 2017-07-07 13:59 2009-05-15 15:02 2017-07-07 13:59
Wywóz nieczystości stałych, odpadów komunalno-bytowych, materiałów pobadawczych, gruzu oraz odśnieżanie terenu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 oraz ul. Ksawerów 21 2017-07-07 13:50 2010-12-29 12:23 2017-07-07 13:50
Remont sanitariatów - pion C w Budynku Głównym Instytutu Techniki Budowlanej ul.Filtrowa 1 w Warszawie 2017-07-07 13:49 2010-12-07 16:58 2017-07-07 13:49
Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej 2017-07-07 13:49 2010-12-07 10:53 2017-07-07 13:49
Dostawa i uruchomienie komory klimatycznej 2017-07-07 13:49 2010-11-09 12:19 2017-07-07 13:49
Wymiana okien w elewacji wschodniej w budynku C Instytutu Techniki Budowlanej Al. W. Korfantego 191 w Katowicach. 2017-07-07 13:49 2010-10-29 15:14 2017-07-07 13:49
Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. 2017-07-07 13:48 2010-10-07 10:27 2017-07-07 13:48
Dostawa i uruchomienie stanowiska do pomiarów progu zadziałania czujek płomieni zgodnie z nrmą PN EN 54-10 2017-07-07 13:48 2010-09-27 12:57 2017-07-07 13:48
Dostawa i uruchomienie komory klimatycznej. 2017-07-07 13:48 2010-09-16 13:22 2017-07-07 13:48
Dostawa i uruchomienie stanowiska do pomiarów progu zadziałania czujek płomieni zgodnie z normą PN EN 54-10 2017-07-07 13:48 2010-08-27 14:11 2017-07-07 13:48
Dostawa 4 laptopów i 2 licencji AutoCAD 2017-07-07 13:48 2010-08-27 13:30 2017-07-07 13:48
Wymiana stolarki oikiennej w budynku C w ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie. 2017-07-07 13:48 2010-08-09 14:03 2017-07-07 13:48
Remont instalacji centralnego ogrzewania w ITB ul. Filtrowa 1 w Warszawie. 2017-07-07 13:48 2010-08-06 15:24 2017-07-07 13:48
Dostawę małogabarytowej wiertnicy gąsienicowej wraz z zasilaniem na potrzeby ITB w Warszawie. 2017-07-07 13:48 2010-07-26 10:10 2017-07-07 13:48
Remont odwodnienia dachu w budynku E Instytutu Techniki Budowlanej A.W.Korfantego 191 w Katowicach 2017-07-07 13:47 2010-07-23 15:13 2017-07-07 13:47
Dostawa i uruchomienie trójkanałowej sondy statycznej CPTU. 2017-07-07 13:47 2010-07-08 15:34 2017-07-07 13:47
Remont sanitariatów - pion B w Budynku Głównym Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 w Warszawie 2017-07-07 13:47 2010-07-07 14:31 2017-07-07 13:47
Świadczenie usług obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej1 i Ksawerów 21. 2017-07-07 13:47 2010-07-01 14:43 2017-07-07 13:47
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją 2017-07-07 13:47 2016-09-28 10:25 2017-07-07 13:47
Remont pieca do badań odporności ogniowej elementów budowlanych poziomych. 2017-07-07 13:45 2010-06-28 16:58 2017-07-07 13:45
Dostawa i uruchomienie trójkanałowej sondy statycznej CPTU. 2017-07-07 13:45 2010-06-28 16:42 2017-07-07 13:45
Wykonanie remontu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku K ITB Al. W. Korfantego 191 w Katowicach. 2017-07-07 13:45 2010-06-15 13:43 2017-07-07 13:45
Dostawa i uruchomienie analizatora termograwimetrycznego. 2017-07-07 13:45 2010-06-02 15:52 2017-07-07 13:45
Modernizacja maszyn wytrzymałościowych AMSLER 500T i 1000T 2017-07-07 13:45 2010-06-02 14:15 2017-07-07 13:45
Modernizacja maszyny wytrzymałościowej INSTRON 4204 2017-07-07 13:45 2010-06-02 13:27 2017-07-07 13:45
Utrzymanie sprawności technicznej oraz naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych. 2017-07-07 13:44 2010-05-27 10:33 2017-07-07 13:44
Dostawa, montaż i uruchomienie 3 klimatyzatorów ściennych inwerterowych typu Split. 2017-07-07 13:44 2010-05-21 15:34 2017-07-07 13:44
Wykonanie linii zasilających UPS napięcia gwarantowanego w obiektach Instytutu Techniki Budowlanej ul.Ksawerów 21 w Warszawie. 2017-07-07 13:43 2010-04-13 15:52 2017-07-07 13:43
Dostawa elektrycznego wózka widłowego o udźwigu 2500 kg i wysokości podnoszenia 4000 mm. 2017-07-07 13:43 2010-04-13 15:22 2017-07-07 13:43
Sukcesywne dostawy oleju napędowego - 2010 2017-07-07 13:42 2010-03-15 15:36 2017-07-07 13:42
Remont pomieszczeń serwerowni wraz z przebudową infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Techniki Budowlanej (Warszawa, Katowice, Poznań) 2017-07-07 13:42 2010-03-15 12:44 2017-07-07 13:42
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz cyfryzacja zasobów (wydawnictw, publikacji i produktów ITB) w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego 2017-07-07 13:42 2010-02-19 10:03 2017-07-07 13:42
„Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej w ramach realizacji projektu - Rozwój infrastruktury informatycznej 2017-07-07 13:42 2009-12-23 13:25 2017-07-07 13:42
Dostawa stanowisk badawczych na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 - stanowiska F1 i F3. 2017-07-07 13:42 2009-12-14 10:06 2017-07-07 13:42
Dostawa oscyloskopu cyfrowego o paśmie 2.5GHz 2017-07-07 13:42 2009-11-25 12:17 2017-07-07 13:42
Dostawa dylatometru sejsmicznego Marchettiego 2017-07-07 13:42 2009-11-13 12:11 2017-07-07 13:42
Dostawa frezarki uniwersalnej 2017-07-07 13:41 2009-11-03 15:21 2017-07-07 13:41
Zaprojektowanie, dostawa, instalacja, uruchomienie systemu pomiarowo-rejestrującego do badań odporności ogniowej 2017-07-07 13:41 2009-10-12 14:56 2017-07-07 13:41
Dostawa kalibratora drgań 2017-07-07 13:41 2009-10-12 12:38 2017-07-07 13:41
Uruchomienie i utrzymanie szerokopasmowych łączy transmisji danych w ramach realizacji projektu - Rozwój infrastruktury informatycznej 2017-07-07 13:41 2009-09-25 16:42 2017-07-07 13:41
Dostawa samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3.5 tony typu furgon 2017-07-07 13:41 2009-09-23 13:49 2017-07-07 13:41
Dostawa hydraulicznego siłownika badawczego o sile +/- 100 kN z tensometrycznym pomiarem siły wraz z uruchomieniem i szkoleniem pracowników 2017-07-07 13:40 2009-09-23 11:09 2017-07-07 13:40
Dostawa aparatu płytowego do badania przewodności cieplnej wraz z uruchomieniem i szkoleniem pracowników 2017-07-07 13:40 2009-09-04 09:20 2017-07-07 13:40
Świadczenie usług obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul.Filtrowej 1 i Ksawerow 21 2017-07-07 13:40 2009-08-20 15:32 2017-07-07 13:40
Dostawa zestawu do pomiarów drgań konstrukcji wraz z uruchomieniem i szkoleniem pracowników 2017-07-07 13:40 2009-07-24 13:16 2017-07-07 13:40
Dostawa komory do badania mrozoodporności wyrobów budowlanych 2017-07-07 13:40 2009-07-23 10:22 2017-07-07 13:40
Wymiana okien w budynku Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Techniki Budowlanej - Poznań, ul. Smardzewska 27 II Etap 2017-07-07 13:40 2009-07-16 12:34 2017-07-07 13:40
Dostawa kamery termograficznej 2017-07-07 13:40 2009-07-16 11:16 2017-07-07 13:40
Część III Moduł rozszerzający analizator Nor-140, Część IV - Moduły do mostka tensometrycznego MGCplus 2017-07-07 13:40 2009-07-16 10:43 2017-07-07 13:40
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku Laboratorium Badań Ogniowych wraz z odcinkami ziemnymi i stacją redukcyjno-pomiarową w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2. 2017-07-07 13:39 2009-07-16 09:03 2017-07-07 13:39
Komora do badań wytrzymałości na oddziaływanie korozji SO2 2017-07-07 13:39 2009-07-14 13:43 2017-07-07 13:39
Dostawa i instalacja zestawu do badania obciążenia od gruntu dla zespołu złącza rur preizolowanych wg normy PN-EN 489:2009 2017-07-07 13:39 2009-07-13 12:50 2017-07-07 13:39
Wykonywanie prac pomocniczych na stanowiskach badawczych w Zakładzie Akustyki oraz usług transportowych na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie 2017-07-07 13:39 2009-05-22 10:12 2017-07-07 13:39
Rozbiórki budynków w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 - 2009 r. 2017-07-07 13:39 2009-05-18 19:21 2017-07-07 13:39
Budowa Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 2017-07-07 13:39 2009-02-27 15:49 2017-07-07 13:39
Ubezpieczenie Instytutu Techniki Budowlanej 2009 2017-07-07 13:38 2009-02-18 14:15 2017-07-07 13:38
Ubezpieczenie Instytutu Techniki Budowlanej 2017-07-07 13:38 2009-02-17 18:28 2017-07-07 13:38
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla ITB – Oddział Wielkopolski 2017-07-07 13:37 2009-02-06 11:10 2017-07-07 13:37
Wywóz odpadów stałych, odpadów surowcowych, materiałów pobadawczych, gruzu oraz odśnieżanie terenu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 oraz ul. Ksawerów 21 2017-06-30 10:20 2017-05-15 12:00 2017-06-30 10:20
Świadczenie doradztwa prawnego dotyczącego Prawa zamówień publicznych na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej 2017-06-27 13:49 2017-05-18 00:00 2017-06-27 13:49
Dostawa 1 szt stanowiska tzw. "sztuczny sportowiec" do pomiaru redukcji siły oraz ugięcia pionowego nawierzchni sportowych zewnętrznych i wewnętrznych 2017-06-23 10:51 2017-03-24 14:00 2017-06-23 10:51
Dostawa komory solnej 2017-06-23 10:48 2017-03-27 13:00 2017-06-23 10:48
Dostawa artykułów reklamowych dla ITB w Warszawie 2017-06-23 10:46 2017-05-19 15:15 2017-06-23 10:46
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz z instalacją i drukarek 2017-06-22 12:46 2017-03-07 14:00 2017-06-22 12:46
BAZY ITB 2017-06-09 11:21 2016-07-25 00:00 2017-06-09 11:21
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urzadzen wielofunkcyjnych i kserokopiarek 2017-06-07 16:03 2017-03-10 12:50 2017-06-07 16:03
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2017-05-29 08:52 2016-09-05 00:00 2017-05-29 08:52
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE 2017-05-29 08:52 2016-06-10 00:00 2017-05-29 08:52
Sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach. 2017-05-16 14:37 2017-04-14 00:00 2017-05-16 14:37
Świadczenie usług pocztowych dla Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie 2017-05-08 14:28 2017-04-11 00:00 2017-05-08 14:28
KO modernizacja suwnicy 5t w hali OTWR w Warszawie 2017-04-14 10:39 2017-03-23 12:00 2017-04-14 10:39
Przedłużenie usługi TECS dotyczące zakresu licencji oprogramowania ANSYS na okres jednego roku. 2017-04-14 10:39 2017-03-15 15:15 2017-04-14 10:39
Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej 2017-04-14 10:35 2016-12-07 11:30 2017-04-14 10:35
USŁUGI SPOŁECZNE 2017-04-11 13:24 2017-02-03 00:00 2017-04-11 13:24
Organizacja konferencji pod nazwą " 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Krynica 2017 " 2017-04-05 13:02 2017-02-03 00:00 2017-04-05 13:02
Europejska Jednostka Notyfikowana 2017-03-29 13:40 2016-07-26 00:00 2017-03-29 13:40
Dostawa skanera/detektora struktury betonowej do badań konstrukcji betonowych/żelbetonowych in situ. 2017-03-15 15:52 2016-10-27 00:00 2017-03-15 15:52
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej i koordynacja nadzorów branżowych podczas realizacji inwestycji hali badawczej 2017-03-15 15:52 2016-10-31 00:00 2017-03-15 15:52
Dostawa modeli badawczych 9 systemów podłog sportowych na ruszcie drewnianym wraz zich montażem w laboratorium oraz utylizacją 2017-03-15 15:52 2016-11-04 00:00 2017-03-15 15:52
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej i koordynacja nadzorów branzowych podczas realizacjiinwestycji pn. Przebudowa hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie" 2017-03-15 15:52 2016-11-07 10:00 2017-03-15 15:52
Przedłużenie i migracja 500 licencji EES suite na 3 lata 2017-03-15 15:52 2016-11-16 00:00 2017-03-15 15:52
Sukcesywne dostawy i rozładunek oleju grzewczego (opałowego) lekkiego do OW ITB w Poznaniu. 2017-03-15 15:51 2016-11-17 00:00 2017-03-15 15:51
System akwyzycji w 100% kompatybilny z posiadanym systemem MGCplus wraz z oprogramowaniem 2017-03-15 15:51 2016-11-29 10:00 2017-03-15 15:51
Koncepcja projektowa budowy stanowiska (komory) do badania właściwości wytrzymałościowo-funkcjoinalnych ścian osłonowych 2017-03-15 15:51 2016-11-29 11:00 2017-03-15 15:51
Konserwacja urządzeń transportu bliskiego w OM ITB w Pionkach. 2017-03-15 15:51 2016-11-30 12:00 2017-03-15 15:51
Wykonywanie usług i drobnych robót elektrycznych na terenie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21, w okresie XII 2016 – XII 2017 2017-03-15 15:51 2016-12-09 14:26 2017-03-15 15:51
Umowa zlecenie na porządkowanie i sprzątanie po badaniach stanowisk piecowych w ITB w Pionkach. 2017-03-15 15:51 2016-12-20 11:45 2017-03-15 15:51
Urządzenie do badania przemieszczeń i siły 2017-03-15 15:37 2017-02-10 10:00 2017-03-15 15:37
Stała konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne kopiarek czarno-białych (34 sztuk) i kolorowych (11 szt zaznaczone kolorem) 2017-03-15 15:36 2017-01-31 15:25 2017-03-15 15:36
Koncepcja projektowa budowy stanowiska (komory) do badania właściwości wytrzymałościowo-funkcjonalnych ścian osłonowych 2017-03-15 15:36 2017-01-16 00:00 2017-03-15 15:36
ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ 2017-02-03 10:40 2016-07-13 00:00 2016-07-13 07:38
OGŁOSZENIA 2017-02-03 10:40 2016-06-10 00:00 2017-02-03 10:40
KONTROLA ZARZĄDCZA 2017-02-02 12:27 2017-02-02 00:00 2017-02-02 12:27
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2017-02-02 12:12 2016-07-25 00:00 2017-02-02 12:12
KOMUNIKATY 2017-02-02 12:12 2016-07-25 00:00 2017-02-02 12:12
Dostawa urządzenia do badania ścian osłonowych „śmigło” zgodnie z normą PN-EN 13050 w zakresie laboratoryjnego natrysku wody pod ciśnieniem dynamicznym powietrza 2017-01-04 14:46 2016-04-22 13:41 2017-01-04 14:46
Budowa hali badawczej pod tunel aerodynamiczny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 2017-01-04 14:46 2016-05-17 14:55 2017-01-04 14:46
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją 2017-01-04 14:45 2016-06-28 15:05 2017-01-04 14:45
Dostawa drukarek 2017-01-04 14:45 2016-06-28 15:26 2017-01-04 14:45
Dostawa drukarek 2017-01-04 14:43 2016-09-28 11:18 2017-01-04 14:43
Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych do pojazdów służbowych ITB 2016-11-15 15:20 2016-08-17 09:29 2016-11-15 15:20
Umowa zlecenia na porzadkowanie i sprzątanie stanowisk piecowych w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach 2016-11-15 15:19 2016-06-27 10:04 2016-11-15 15:19
Przebudowa części hali Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach - zwiększenie wysokości bramy wjazdowej nr 6 2016-11-15 15:19 2016-07-08 15:39 2016-11-15 15:19
Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków finansowych (przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków), przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2016-11-15 15:18 2016-07-11 11:30 2016-11-15 15:18
Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu komputerowego w ITB 2016-11-15 15:18 2016-07-15 14:13 2016-11-15 15:18
Prenumerata i dostawa czasopism zagranicznych z roku 2017 na potrzeby ITB 2016-11-15 15:16 2016-09-19 14:46 2016-11-15 15:16
Dostawa aluminiowych przeszkolonych ścianek działowych w klasie odporności ogniowej EI 30 wraz z montażem w konstrukcjach mocujących 2016-11-15 15:15 2016-09-06 10:24 2016-11-15 15:15
Renowacja posadzki przemysłowej w hali ITB OW ul. św. Wawrzyńca 1/7 w Poznaniu 2016-11-15 15:15 2016-09-02 16:19 2016-11-15 15:15
Wykonywanie prac pomocniczych na stanowiskach badawczych w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska w ITB w Warszawie przy ul. Ksawerów 21, związanych z realizacją projektów H-HOUSE i SESBE 2016-11-15 15:15 2016-08-19 15:24 2016-11-15 15:15
Dostawa jednorazowa rury i wału stalowego żaroodpornego 2016-11-15 15:15 2016-08-12 14:46 2016-11-15 15:15
Budowa hali badawczej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 2016-11-09 14:54 2016-07-21 17:09 2016-11-09 14:54
Przebudowa Hali OTWR na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie 2016-11-09 14:50 2016-07-27 19:43 2016-11-09 14:50
Wykonywanie robót remontowych w 2016/2017 obejmujących bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul.Filtrowej 1 i Ksawerów 21 2016-10-25 15:18 2016-07-26 16:15 2016-10-25 15:18
Sprzedaż blokady 2016-10-14 12:58 2016-08-03 08:00 2016-10-14 12:58
Europejska Jednostka Notyfikowana 2016-09-07 10:54 2016-07-25 00:00 2016-09-07 10:54
Sprzedaż nieruchomości ITB w Poznaniu 2016-09-06 15:01 2016-07-25 00:00 2016-09-06 15:01
Remont sanitariatów I p w Budynku T ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie 2016-09-05 13:55 2013-07-19 14:44 2016-09-05 13:55
Remont ścian zewnętrznych z wymianą okien, demontaż starych przewodów wentylacyjnych na dachu,wymiana drzwi zewnetrznych klatek schodowych w bud.T+T1 ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie 2016-09-05 13:55 2013-07-19 14:47 2016-09-05 13:55
Remonty dachów budynków A i F Oddziału Śląskiego ITB Al.W.Korfantego 191 w Katowicach 2016-09-05 13:55 2013-08-08 13:10 2016-09-05 13:55
Dostawa materiałow eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserografów. 2016-09-05 13:55 2012-01-26 15:17 2016-08-04 16:46
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych 2016-09-05 13:55 2012-06-22 13:58 2016-08-04 16:44
Sukcesywne dostawy materiałow eksploatacyjnych do drukarek , komputerów, kserografów i urządzeń kopiujacych typu ksero. 2016-09-05 13:55 2013-06-25 13:35 2016-08-04 15:13
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej 2016-09-05 13:55 2014-02-18 12:20 2016-09-05 13:55
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i urządzeń kopiujących typu ksero. 2016-09-05 13:55 2015-08-31 16:13 2016-08-04 11:37
Modernizacja systemów nagłośnienia i prezentacji obrazu w sali konferencyjnej ITB ul. Filtrowa 1 2016-09-05 13:55 2016-04-25 15:55 2016-09-05 13:55
Ubezpieczenie Instytutu Techniki Budowlanej. 2016-09-05 13:54 2012-01-20 10:57 2016-08-04 16:55
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserografów. 2016-09-05 13:54 2012-02-14 13:37 2016-08-04 16:53
„Wywóz nieczystości stałych, odpadów komunalno-bytowych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2” 2016-09-05 13:54 2012-05-17 10:47 2016-08-04 16:38
Ochrona fizyczna terenu,obiektów i pomieszczeń Instytutu Techniki Budowlanej położonych w Katowicach przy al.Korfantego 191 2016-09-05 13:54 2012-06-04 14:06 2016-08-04 16:32
Dostawa sieci sprzęgająco/odsprzęgającej do badania odporności na zaburzenia dużej energii typu SURE ekranowanych i nieekranowanych interfejsów komunikacyjnych o predkości transmisji do 1 GBit/s. 2016-09-05 13:54 2012-07-06 13:15 2016-08-04 16:24
Dostawa zestawu do automatycznego badania rozkładu porów w stwardniałym betonie wg PN-EN 480-11:2008 na potrzeby Instytutu Techniki Budowlanej. 2016-09-05 13:54 2012-09-11 15:38 2016-08-04 16:01
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. 2016-09-05 13:54 2012-10-11 14:14 2016-08-04 15:55
Dostawę zestawu do automatycznego badania rozkładu porów w stwardniałym betonie wg PN-EN 480-11:2008 na potrzeby Instytutu Techniki Budowlanej 2016-09-05 13:54 2012-10-25 12:29 2016-08-04 15:25
Dostawa spektrofotometru FTIR na zakres podczerwieni. 2016-09-05 13:54 2012-12-20 14:54 2016-08-04 15:37
Swiadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej. 2016-09-05 13:54 2013-02-12 13:58 2016-08-04 15:20
Ochrona fizyczna terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej położonych w Pionkach przy ul.Przemysłowej 2 2016-09-05 13:54 2013-02-15 11:54 2016-08-04 15:00
Dostawa stanowiska do badań dymotwórczości kabli wg PN-EN 61034-1 i PN-EN 61034-2 2016-09-05 13:54 2013-06-21 13:00 2016-08-04 15:06
Zakupy bezgotówkowe paliw silnikowych do pojazdów służbowych ITB 2016-09-05 13:54 2013-08-29 13:21 2016-08-04 14:51
Dostawa mobilnego stanowiska do badań wytrzymałóściowych i szczelności okien i drzwi wraz z uruchomieniem i szkoleniem personelu. 2016-09-05 13:54 2013-10-16 15:26 2016-08-04 14:11
Dostawa termoelementów powierzchniowych typu K do Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach. 2016-09-05 13:54 2013-10-17 15:20 2016-08-04 14:12
Dostawa 2 samochodów osobowych na potrzeby Instytutu Techniki Budowlanej 2016-09-05 13:54 2013-12-20 13:28 2016-08-04 14:22
Świadczenie usługi polegajacej na przygotowaniu,składzie, druku i rozpowszechnianiu w wersji elelktronicznej w trybie Open Access kwartalnika Building Engineering. 2016-09-05 13:54 2014-04-28 11:48 2016-08-04 14:01
Wywóz nieczystosci stalych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2. 2016-09-05 13:54 2014-06-02 14:07 2016-08-04 12:34
Świadczenie usług w 2014/2015 obejmujących i bieżące konserwacje oraz drobne prace w budynkach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21. 2016-09-05 13:54 2014-07-02 14:51 2016-08-04 12:47
Zaprojektowanie oraz dostawa wraz z montażem specjalistycznego stanowiska do badań rozwoju pożaru w pełnej skali – Duży Kalorymetr 2016-09-05 13:54 2014-08-19 09:31 2016-08-04 11:50
Dostawa spektrometru w podczerwieni FTIR do analizy próbek stałych i ciekłych oraz ciagłego pomiaru gazowych produktów podczas procesu spalania 2016-09-05 13:54 2014-10-14 12:01 2016-08-04 11:59
Ochrona fizyczna, monitoring terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej położonych w Warszawie ul. Filtrowa 1 oraz Ksawerów 21 2016-09-05 13:54 2015-04-30 10:02 2016-08-04 10:53
Dostawa wielozadaniowego urządzenia wiertniczego z sondą do wiercen i badań geotechnicznych 2016-09-05 13:54 2015-09-18 13:29 2016-08-04 11:14
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rok 2016-2017 dla ITB w Warszawie 2016-09-05 13:54 2016-02-08 16:24 2016-09-05 13:54
Dostawa aparatu płytowego do pomiaru przewodności cieplnej 2016-09-05 13:54 2016-03-02 12:35 2016-09-05 13:54
Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron 8033 2016-09-05 13:54 2016-03-18 13:02 2016-09-05 13:54
Ochrona fizyczna,monitoring terenu i obiektów Instytutu Techniki Budowlanej cz.1-Warszawa, cz.2-Pionki, cz.3- Katowice 2016-09-05 13:54 2016-04-20 10:18 2016-08-09 14:03
Dostawa aparatu rurowego do badania przewodności cieplnej materiałów termoizolacyjnych 2016-09-05 13:54 2016-05-06 11:31 2016-09-05 13:54
Wywóz nieczystości stałych, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2 2016-09-05 13:54 2016-05-31 09:25 2016-09-05 13:54
Włączenie COBRTI "Instal" do ITB 2016-08-10 15:50 2016-07-25 00:00 2016-08-10 15:50
Wykonanie urzadzenia do prowadzenia badań nad rozwojem pożaru w tunelach drogowych w skali modelowej 1:23 2016-08-04 10:00 2013-12-17 15:41 2016-08-04 10:00

Wytworzył/ła: Dorota Falińska
Data utworzenia: 02-02-2017 12:12
Opublikował/ła: Dorota Falińska
Data opublikowania: 04-08-2016 00:00
Zmodyfikował/ła: Dorota Falińska
Data modyfikacji: 02-02-2017 12:12

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.