W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Adiunkt w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

RSS
Stanowisko: Adiunkt w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
Miejsce pracy: Katowice, Al. W. Korfantego 191
Termin składania ofert: 05.11.2023 do godz. 23:59
Miejsce składania ofert: praca@itb.pl
Status: w trakcie rozstrzygania
Wybrani kandydaci: Brak
Uzasadnienie wyboru:

DYREKTOR
INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
w Warszawie

na podstawie przepisów: art. 43 ustawy o Instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 498) oraz § 8 Statutu Instytutu Techniki Budowlanej

OGŁASZA KONKURS
na stanowisko
Adiunkt
w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
w grupie pracowników naukowych

Nr ref: NZK/4/X/2023

Miejsce pracy: Katowice, ul. Korfantego 191

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 498) oraz niżej wymienione wymagania:

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Tytuł doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria lądowa, geodezja i transport.
 2. Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w instytucji lub organizacji naukowej/naukowo-badawczej.
 3. Co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze budownictwa na terenach górniczych.
 4. Znajomość prawa budowlanego i norm projektowania konstrukcji.
 5. Umiejętność prowadzenia analiz numerycznych MES np. Abaqus.Znajomość i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem w środowisku CAD.
 6. Znajomość oprogramowania związanego z analizą wyników badań np. języki R, Python.
 7. Publikacje naukowe z ostatnich dwóch lat wraz z punktacją zgodną z aktualnym wykazem MEiN.
 8. Dorobek publikacyjny w branżowej tematyce związanej z budownictwem na terenach górniczych.
 9. Udział grantach, projektach.
 10. Doświadczenie w wystąpieniach publicznych podczas szkoleń, konferencji tematycznych.
 11. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca korzystanie z zagranicznej literatury oraz w kontaktach z klientami ITB.
 12. W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 13. Dobra znajomość programów pakietu MS Office.Prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:

 1. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń).
 2. Znajomość oprogramowania inżynierskiego np. Robot Structural Analysis.

Zakres obowiązków:

 1. Uczestnictwo w badaniach naukowych oraz zleconych pracach badawczo-rozwojowych w obszarze budownictwa na terenach górniczych, w tym uczestnictwo w przygotowywaniu publikacji naukowych w powyższym obszarze.
 2. Prowadzenie analiz numerycznych wpływu oddziaływań górniczych na budynki.
 3. Przygotowywanie dokumentacji rysunkowej i opisowej, w tym modeli 3D obiektów budowlanych na potrzeby prowadzonych analiz.
 4. Opracowywanie opinii i ekspertyz naukowo-technicznych związanych z wpływem eksploatacji górniczej na obiekty budowlane.
 5. Prowadzenie prac i badań naukowych w obszarze budownictwa na terenach górniczych.

To oferujemy:

 1. Interesującą pracę w jednostce badawczej.
 2. Możliwość rozwoju naukowego (m.in. uzyskanie stopnia naukowego profesora nauk technicznych).Współpracę międzynarodową w ramach organizacji, których członkiem jest Instytut Techniki Budowlanej.
 3. Udział w konferencjach i seminariach naukowych: krajowych i zagranicznych.
 4. Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na cały etat.
 5. Pracę od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
 6. Szeroki pakiet socjalny m.in. karta Multisport, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie.
 7. Podwyższona kwota pracodawcy do Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 8. Bezpłatny parking na terenie Instytutu.

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemne zgłoszenie do Dyrektora Instytutu o przystąpieniu do konkursu.
 2. Życiorys zawodowy.
 3. Kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów technicznych.
 4. Kopia dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora.
 5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 RODO.
 6. Wykaz publikacji naukowych za ostatnie dwa lata w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport z punktacją zgodną z aktualnym wykazem MEiN.
 7. Wykaz publikacji w branżowej tematyce związanej z budownictwem na terenach górniczych.
 8. Podpisane oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu i podjęcia pracy Instytut Techniki Budowlanej będzie podstawowym miejscem pracy w okresie zatrudnienia na tym stanowisku.
 9. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do dnia 5 listopada 2023 r.:
elektronicznie na adres e-mail: praca@itb.pl

z dopiskiem w temacie wiadomości: Konkurs na stanowisko Adiunkt Nr ref.: NZK/4/X/2023

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, Instytut zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej. Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.itb.pl

Informujemy, że:

 • Instytut Techniki Budowlanej, jako administrator danych informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko.
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podana jest na stronie internetowej http://www.itb.pl/klauzula-obowiazek-informacyjny.html
 • Podstawą podania danych jest art. 221 § 1 ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040, z późn. zm.).).
 • W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż podany art. 221 § 1 Kodeksu pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), CV i listy motywacyjne, powinny być opatrzone klauzulą: „Stosownie do art. 6 ust. 1 lit.a rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Techniki Budowlanej, z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 1, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV i liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji”.
 • Przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie.
Podmiot udostępniający: Instytut Techniki Budowlanej
Wytworzył: Anita Ślęzak
Data wytworzenia: 18.10.2023
Opublikował w BIP: Anita Ślęzak
Data opublikowania: 18.10.2023 10:13
Liczba wyświetleń: 146
Drukuj Zapisz do PDF