W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

POST-DOC w Zakładzie Badań Ogniowych

RSS
Stanowisko: POST-DOC w Zakładzie Badań Ogniowych
Miejsce pracy: Warszawa - Mokotów, ul. Ksawerów 21
Termin składania ofert: 18.02.2024 do godz. 23:59
Miejsce składania ofert: praca@itb.pl
Status: rozstrzygnięte (nie dokonano wyboru)

Instytut Techniki Budowlanej 
poszukuje kandydata na stanowisko:
POST-DOC
w Zakładzie Badań Ogniowych

nr ref.: NZP/1/II/2024

Miejsce pracy: Warszawa 

Stanowisko typu post-doc jako pełnoetatowe stanowisko pracy w ramach projektu pt. „Metodologia Przewidywania Widzialności - nowa generacja modelu widzialności w dymie w obiektach budowlanych” nr 2020/39/I/ST8/03159 w ramach konkursu OPUS 20+LAP, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Projekt realizowany jest we współpracy międzynarodowej z Uniwersytetem w Wuppertalu, pod nadzorem:
- ITB - dr hab inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB
- WUP - Prof. dr. rer. nat. Lukas Arnold

Więcej informacji o projekcie na stronie NCN:
https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/486081-pl.pdf

oraz stronie BIP ITB:
https://www.itb.pl/nextvis/

Opis stanowiska (zakres obowiązków):

Pracownik na stanowisku post-doc zaangażowany będzie w realizację części eksperymentalnej projektu, tj. prowadzeniem badań nad widzialnością w dymie z wykorzystaniem powstającego w ITB pełnoskalowego stanowiska badawczego. Badania te mają unikalny charakter w skali świata i w zamierzeniu mają doprowadzić do zmiany paradygmatu określania warunków widzialności w dymie, stanowiących podstawę projektowania niemal każdego obiektu budowlanego w którym wykorzystana jest inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
W badaniach uczestniczyć będzie osoba postronna – obserwator, której przedstawiane będą obiekty wyświetlane na ścianie wizyjnej komory, w warunkach zadymienia. Realizacja badań polega na opracowaniu skryptów pozwalających na jednoczesne:

 • wyświetlenie kombinacji znaków / liter / cyfr na ścianie wizyjnej stanowiska poprzez standardowe interfejsy wizyjne (HDMI) za pomocą interfejsu opracowanego w języku Python;
 • pomiar warunków środowiska w komorze w chwili prowadzenia badania (densytometry, zdjęcia LED), za pomocą interfejsu opracowanego w języku Python;
 • prowadzenie wywiadu z obserwatorem w trakcie badania i zapis odpowiedzi obserwatora;
 • zebranie danych i ich katalogowanie, a następnie przetwarzanie.

Jednoczesność działania zostanie osiągnięta poprzez szerokie zastosowanie skryptów w j. programowania Python opracowanych przez PI we współpracy z Post-doc.

Poza wskazanymi eksperymentami podstawowymi, do obowiązków Post-doc należeć będą:

 • prace związane z kalibracją aparatury badawczej; 
 • przygotowanie stanowiska do prowadzonych badań;
 • gromadzenie i obróbka danych uzyskanych w trakcie badań;
 • współpraca z PI nad przygotowaniem publikacji naukowych z prowadzonych badań – 2 publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach dotyczących wyników badań, jak również 1 publikacji podsumowującej uzyskane wyniki;

Poza obowiązkami wynikającymi z realizacji pracy badawczej, pracownik zobowiązany jest również wykonywać obowiązki pracowników ITB, w tym:

 • uczestniczyć w szkoleniach; wypełniać zalecenia poszkoleniowe, w szczególności dotyczące postępowania z aparaturą badawczą będącą na wyposażeniu laboratorium akredytowanego;
 • prowadzić prace przygotowawcze do badań w tunelu aerodynamicznym (konfiguracja urządzenia do badań eksperymentalnych w ramach projektu);
 • dokumentować pracę w sposób pozwalający przygotować dokumenty rozliczające projekt.

Wymagania:

 1. Doświadczenie związane z obliczeniami, pozyskiwaniem danych, analizą wyników przy użyciu języka programowania Python,
 2. Wymaganie formalne: uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w podmiocie innym niż Instytut Techniki Budowlanej, nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
 3. W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie możliwości pobierania innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN.
 4. W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie możliwości pobierania wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
 5. Biegła umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
 6. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz pisania prac naukowych w języku angielskim.

Oferujemy:

1. Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat na stanowisku post-doc od 01.03.2024 r. na 22 miesiące.
2. Miesięczne wynagrodzenie w wysokości 11 666,66 zł wraz z pozapłacowymi kosztami pracy (tj. około 9 683,00 zł brutto).
3. Szeroki pakiet socjalny.
4. Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie do dnia 18 lutego 2024 r. poniżej wskazanych dokumentów:
1. Życiorys zawodowy.  
2. List przewodni przedstawiający doświadczenie naukowe i cele zawodowe kandydata/tki (1-2 strony).
3. Listę 3 najważniejszych publikacji z krótkim opisem własnego udziału w ich realizacji.
4. Kopię dyplomu doktorskiego lub oświadczenie, że doktorat będzie obroniony przed planowanym zatrudnieniem.
5. Podpisane oświadczenie, że ITB będzie jedynym miejscem pracy w okresie zatrudnienia na tym stanowisku.
6. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.

na adres e-mail: praca@itb.pl w tytule proszę wpisać: Post-doc rekrutacja.

Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną powołaną do przeprowadzenia konkursu. Po wstępnej ocenie przesłanych zgłoszeń wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Wytypowane osoby przed rozmową kwalifikacyjną otrzymają do wglądu część opisową projektu, co pozwoli na szczegółowe zapoznanie się z programem badań przewidzianych w projekcie.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu. 

 • Instytut Techniki Budowlanej, jako administrator danych informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podana jest na stronie internetowej http://www.itb.pl/klauzula-obowiazek-informacyjny.html
 • Podstawą podania danych jest art. 22.1 § 1 ustawy - Kodeks pracy z 16 maja 2018 r. (Dz.U. 2019 poz.1040, z późn. zm.). 
 • W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż podany art. 22.1 § 1 Kodeksu pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), CV i listy motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: „Stosownie do art. 6 ust. 1 lit.a  rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Techniki Budowlanej, z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 1, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV i liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji”.
 • Przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie.
Podmiot udostępniający: Instytut Techniki Budowlanej
Wytworzył: Anita Ślęzak
Data wytworzenia: 01.02.2024
Opublikował w BIP: Anita Ślęzak
Data opublikowania: 01.02.2024 14:29
Ostatnio zaktualizował: Anita Ślęzak
Data ostatniej aktualizacji: 27.02.2024 11:41
Liczba wyświetleń: 308
Drukuj Zapisz do PDF
wersje

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.